Scroll to top

Wejście w życie dyrektywy ws. greenwashingu!

26 marca 2024 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 28 lutego 2024 roku. Zmienia ona Dyrektywę 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie.

Nowa dyrektywa uzupełnia Dyrektywę w Sprawie Oświadczeń Środowiskowych (Green Claims Directive) i precyzyjniej określa warunki stosowania oświadczeń środowiskowych. Ma na celu ochronę konsumentów poprzez zakazanie wprowadzających w błąd praktyk rynkowych. W szczególności: pseudoekologicznego marketingu (tzw. greenwashingu), wprowadzania w błąd w kontekście informacji dotyczących wpływu na środowisko, niejasnego oznakowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju. 

Dyrektywa wprowadza m. in.:

  • zakaz stosowania oświadczeń środowiskowych takich jak „naturalny”, „przyjazny dla środowiska”, „ekologiczny”, „neutralny dla klimatu”, itp. nie opartych na dowodach,
  • zakaz umieszczania oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, które nie jest oparte na systemie certyfikacji ani nie zostało ustanowione przez organy publiczne.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, do 27 marca 2026 roku – mają czas, aby przyjąć i opublikować przepisy niezbędne do wykonania omawianej dyrektywy. Odpowiednie przepisy krajowe muszą być stosowane najpóźniej od dnia 27 września 2026 roku.  

Pełen tekst dostępny jest tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400825

Zobacz także: