Scroll to top

Green Claims Directive – akt prawny dot. zielonych deklaracji.

W pierwszym kwartale 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała aktualizację unijnego prawa konsumenckiego, tj. kolejny akt prawny z obszaru ESG (Environmental, Social, and Governance). Poprzez przeciwdziałanie ryzyku wprowadzania w błąd konsumentów Unii Europejskiej, przez firmy posługujące twierdzeniami związanymi z ochroną środowiska, Dyrektywa w Sprawie Oświadczeń Środowiskowych / Green Claims Directive ma ograniczać greenwashing.

Green Claims Directive. Integralność, przejrzystość, weryfikacja.

Zgodnie z proponowanymi przepisami – firmy składające oświadczenia środowiskowe dla swoich produktów lub stosujące systemy oznakowania ekologicznego –  będą musiały uzasadniać te dobrowolne deklaracje w oparciu o standardową metodologię oceny wpływu, przekazywać je dokładnie i całościowo oraz zlecać niezależną weryfikację. Powszechne (stwierdzane lub sugerowane) zwroty dot. pozytywnego wpływu na środowisko, jak np. „neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla”, „przyjazny dla środowiska”, itp. będą zakazane (w reklamach, w postach w mediach społecznościowych, na opakowaniach), chyba, że będą uzasadnione i zweryfikowane przez akredytowaną stronę trzecią. Należy dodać, że oświadczenia będą musiały być reprezentatywne dla cyklu życia produktu lub etapów takiego cyklu, co będzie musiało być sprecyzowane.

Dyrektywa nie będzie mieć zastosowania do obowiązkowych oświadczeń i oświadczeń, które są już objęte obowiązującymi przepisami.

Dyrektywa unijna Green Claims Directive będzie określać minimalne normy dotyczące sposobu, w jaki przedsiębiorstwa uzasadniają, komunikują oraz weryfikują oświadczenia dotyczące środowiska – wśród konsumentów Unii Europejskiej. Będzie zawierać zapisy o środkach kontroli etykiet środowiskowych i zapewnienia ich wiarygodności.

Nowe wymagania wprowadzą konieczność zmian w sposobie, w jaki wiele firm dokumentuje i komunikuje swoje twierdzenia dotyczące środowiska, a także w sposobie zarządzania danymi i technologiami, związanymi z ich poświadczeniami środowiskowymi.

Po wejściu dyrektywy w życie – państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej transpozycję do prawa krajowego. Przepisy krajowe będą stosowane 24 miesiące po wejściu w życie dyrektywy.

Zobacz także: