Scroll to top

Wejście w życie EUDR.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozporządzenia Unii Europejskiej dot. łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania.

Czytaj więcej: EUDR – nowy EUTR.

Wejście w życie EUDR.

Przełomowe ROZPORZĄDZENIE (UE) 2023/1115 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów weszło w życie 29 czerwca 2023 r. Przepisy zaczną obowiązywać 30 grudnia 2024 r.

Treść rozporządzenia: TUTAJ.

Rozporządzenie w sprawie produktów niepowodujących wylesiania i degradacji lasów zmniejszy emisję gazów cieplarnianych i utratę bioróżnorodności. Zgodnie z nim, każdy podmiot gospodarczy lub handlowiec, który wprowadza na rynek towary związane z ekspansją rolnictwa takie jak: soja, wołowina, olej palmowy, drewno, kakao, kawa, guma i niektóre pochodne, jak skóra, czekolada, opony lub meble – musi przeprowadzić należytą staranność, by zapewnić, że produkty te nie pochodzą z gruntów niedawno wylesionych ani nie przyczyniły się do degradacji lasów. Rozporządzenie to uchyla rozporządzenie UE w sprawie drewna (EU Timber Regulation).

Operatorzy i handlowy mają 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów, dłuższy okres przystosowawczy (do 30 czerwca 2025 r.) przewidziany jest dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Głównym celem EUDR jest ograniczenie wpływu Unii Europejskiej na globalne wylesianie poprzez promowanie konsumpcji „produkty wolne od wylesiania”.

Zobacz także: