Scroll to top

FSC® opublikowało nowe Noty Doradcze oraz Procedurę Rozpatrywania Fałszywych Oświadczeń

W celu zmniejszenia liczby dokumentów normatywnych, organizacja Forest Stewardship Council® opublikowała dyrektywę, która łączy wszystkie poprzednie Noty Doradcze w pojedynczy dokument.

Dyrektywa FSC – nowe Noty Doradcze.

Dyrektywa FSC Directive on Chain of Custody Certification (FSC-DIR-40-004) zawiera formalne porady dotyczące wdrażania międzynarodowych polityk i standardów FSC. Dwie nowo opublikowane przez organizację Noty Doradcze dotyczą:

  1. Informacji o gatunkach w grupach produktów FSC (ADVICE-40-004-19)

Nota Doradcza wyjaśnia i precyzuje wymóg FSC-STD-40-004 V3-0, punkt 7.3 c). Mówi on, iż organizacja musi ustanowić aktualną listę produktów wyznaczając dla każdego z nich gatunki drewna (zarówno nazwę zwyczajową jak i naukową, łacińską), w przypadkach gdy gatunek drewna determinuje charakterystykę produktu.

Jeśli informacje te nie są wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo dotyczące legalności drewna, to zgodnie z notą następujące produkty są zwolnione z określania gatunku:

a) elementy lub całe produkty wykonane z przedużytkowych materiałów z odzysku i/lub z poużytkowych materiałów z odzysku (np. laminowane płyty MDF i płyty wiórowe);

b) elementy papierowe w montowanych produktach (np. laminaty wysokociśnieniowe).

Należy pamiętać również iż na żądanie FSC, ASI lub jednostek certyfikujących podmiot jest zobowiązany dostarczyć informacje o gatunkach w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych.

2. Postępowania w przypadku umyślnego stosowania fałszywych oświadczeń FSC (ADVICE-40-004-18)

Powyższa Nota Doradcza dotyczy jednostek certyfikujących oraz posiadaczy certyfikatów. Określa działania, które należy podjąć w przypadku wykrycia umyślnych, fałszywych oświadczeń FSC (np. fałszywego oświadczenia FSC na dokumentach sprzedaży, użycia znaków handlowych FSC na produktach i projektach, które nie kwalifikują się do znakowania i/lub promowania jako posiadające certyfikat FSC). Fałszywe oświadczenie różni się od niepoprawnego oświadczenia, w którym to produkt, który kwalifikuje się do sprzedaży z certyfikatem FSC, jest sprzedawany z błędnym oświadczeniem.

W przypadku zidentyfikowania organizacji, która złożyła umyślne fałszywe oświadczenie, licencja organizacji na znak towarowy FSC zostaje zawieszona. Organizacja ma zakaz przeprowadzania procesów lub działań objętych zakresem certyfikacji FSC. Organizacja może podjąć działania opisane w nocie doradczej w celu usunięcia tych ograniczeń.

Procedura Rozpatrywania Fałszywych Oświadczeń

11 marca br. FSC opublikowało również procedurę Calculating financial penalty/compensation fee and processing evidence for blocked organizations FSC-PRO-10-003 V1-0 EN

Procedura ta zapewnia jasne wskazówki, w jaki sposób karane są przypadki umyślnych, fałszywych oświadczeń w zależności od: powagi fałszywego oświadczenia, czasu jego wykorzystywania oraz zdolności finansowych organizacji. Procedura opisuje również kroki, które można podjąć w celu zakwestionowania wykrycia użycia umyślnego i fałszywego oświadczenia.

Kładzie również silny nacisk na zapewnienie integralności łańcucha dostaw i wprowadzenie konsekwencji finansowych dla podmiotów przyłapanych na umyślnym niewłaściwym użyciu systemu FSC lub znaków towarowych FSC. Wszystkie organizacje wykorzystujące oświadczenia FSC lub wykorzystujące znaki towarowe FSC powinny być świadome negatywnych konsekwencji takich działań. Procedura ta wchodzi w życie od 6 kwietnia 2020 r.

Zobacz także: