Scroll to top

Nowa wersja standardu RSPO SCCS.

1 lutego br. organizacja Roundtable on Sustainable Palm Oil opublikowała nowe wersje:

– standardu RSPO SCCS dla podmiotów w łańcuchu dostaw (wersja: RSPO-STD-T05-001 V2),

– wymogów łańcucha dostaw dla tłoczni: Principle and Criteria 2018,

– systemu RSPO SCCS dla jednostek akredytujących i certyfikujących (wersja: RSPO-PRO-T05-001 V2).

Proces rewizji dokumentów trwał od kwietnia 2019 roku, a jego wynikiem jest aktualizacja praktyk i procedur związanych z certyfikacją.

Nowa wersja RSPO SCCS.

Nowe wersje dokumentów obowiązują od momentu wejścia ich w życie z rocznym okresem przejściowym. Wszystkie audyty od 1 lutego 2021r. będą przeprowadzane już wyłącznie w oparciu o nowy standard RSPO-STD-T05-001 (wersja 2.0).

>>> Pobierz: RSPO Supply Chain Certification Standard RSPO-STD-T05-001 V2 ENG

>>> Do pobrania: RSPO Principles & Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil (2018)

>>> Pobierz: RSPO Supply Chain Certification Systems RSPO-PRO-T05-002 V2 ENG

Kluczowe zmiany:

  • Comiesięczny proces weryfikacji dostawców, potwierdzający, że otrzymane surowce są certyfikowane RSPO. Można dokonać tego poprzez sprawdzanie ważności certyfikatu dostawców lub licencji handlarzy i dystrybutorów, za pośrednictwem strony internetowej RSPO lub za pośrednictwem platformy PalmTrace, poprzez tzw. potwierdzenie otrzymania dostawy.
  • W przypadku członków RSPO zaangażowanych w zakupy bezpośrednio z tłoczni, obowiązek publikacji i aktualizacji co 6 miesięcy list tłoczni (certyfikowanych i niecertyfikowanych) dostarczających surowiec. Listy takie powinny zawierać informacje o nazwie tłoczni, jej współrzędnych GPS, firmie macierzystej, kraju i (jeśli dotyczy) tożsamości rafinerii w Universal Mill List (UML ID).
  • Obowiązek rejestracji (w ciągu 3 miesięcy) transakcji na platformie RSPO (PalmTrace) przez podmioty łańcucha dostaw, o których mowa w punkcie 5.7.1 standardu RSPO.

Istotne wyjaśnienia w celu ulepszenia standardu RSPO SCCS:

  • Dystrybutorzy i handlowcy, którzy nie spełniają wymogów opisanych w sekcji 4 muszą posiadać certyfikat RSPO SCCS.
  • Certyfikat RSPO jest ważny przez pięć (5) lat i umożliwia coroczne ubieganie się o licencję na platformie RSPO (PalmTrace) po pomyślnym zakończeniu audytu. Certyfikat jest ważny tylko wtedy, gdy licencja na platformie PalmTrace jest aktywna.
Aktualizacja dla tłoczni
  • W zmienionym standardzie certyfikacji łańcucha dostaw wyodrębniono moduł D (tłocznie CPO: Identity Preserved) oraz moduł E (tłocznie  CPO: Mass Balance) i uwzględniono je jako część Zasady 3 w  RSPO Principles and Criteria (P&C) 2018.
Aktualizacja dla certyfikacji wielozakładowej i grupowej
  • Moduł F (certyfikacja wielozakładowa) i moduł G (certyfikacja grupowa) zostały uwzględnione w standardzie jako załączniki.
Aktualizacja dla branży spożywczej oraz przemysłu oleochemicznego
  • Nowa wersja standardu zawiera również załączniki dotyczące zasad RSPO dla oleochemikali i ich pochodnych, a także do wytycznych dotyczących certyfikacji łańcucha dostaw RSPO dla firm/ przedsiębiorstw gastronomicznych.

Zobacz także: