Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne.

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne publiczne konsultacje społeczne, dotyczące środków ograniczających ryzyko dla materiału kontrolowanego stosowanych przez Godlas Bis S.C., w ramach oceny zgodności ze standardem FSC-STD-40-005 V3.1

Udział w konsultacjach zainteresowanych stron jest dobrowolny.

Konsultacje społeczne – element zgodności firmy.

Konsultacje społeczne są elementem oceny zgodności firmy, mającej miejsce przy okazji audytu recertyfikującego FSC łańcucha dostaw. Mają na celu umożliwienie stronom zainteresowanym zapoznanie się z podsumowaniem systemu należytej staranności firmy, obejmującym elementy oceny ryzyka oraz w sytuacji wystąpienia ryzyka określonego w obszarze zakupowym na podstawie stosownych analiz ryzyka FSC z zastosowanymi przez firmę środkami ograniczającymi ryzyko. Interesariusze mają prawo zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do stosowności bądź efektywności zastosowanych środków ograniczających ryzyko określone w danym obszarze. Control Union Certifications zachęca do zapoznania się z dokumentem będącym w załączniku poniżej.

Pobierz >>> Podsumowanie Systemu Zasad Należytej Staranności Przedsiębiorstwo usług Leśnych GODLAS BIS s.c. na potrzeby publicznych informacji

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w powyższej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem. Konsultacje trwają od 5 lutego do 5 marca 2020 r.

Zobacz także: