Scroll to top

FSC® zatwierdziło analizy ryzyka dla kolejnych krajów.

20 września 2017 r., organizacja Forest Stewardship Council® zatwierdziła dodatkowe kategorie analizy ryzyka dla następujących krajów:

  • Białorusi i Rumunii – we wszystkie kategoriach Drewna Kontrolowanego,
  • Estonii i Łotwy – w 3 i 4 kategorii Drewna Kontrolowanego.

Tym samym oceny ryzyka dla powyższych krajów są już zakończone i kompletne.

Przypomnijmy, iż ocena ryzyka jest niezbędna do wdrożenia standardu Drewna Kontrolowanego FSC (FSC-STD-40-005). Drewno Kontrolowane FSC jest materiałem pochodzącym z dopuszczalnych źródeł, który można mieszać z materiałem certyfikowanym FSC w ramach kategorii FSC Mix. Należy wówczas przeprowadzić ocenę ryzyka.

Surowiec wykluczony z poniżej przedstawionych kategorii – może być wykorzystany jako dodatek do surowca certyfikowanego:

Infografika

Analizy ryzyka opracowywane są w koordynacji z zainteresowanymi krajowymi podmiotami i muszą zostać zatwierdzone przez Departament ds. Standardów Polityki FSC. Po aprobacie organizacje są w stanie określić ryzyko związane z pozyskiwaniem Drewna Kontrolowanego w danych obszarach.

Ocena ryzyka dla Polski w kategoriach 1 i 5 została ukończona w 2015 r. Kategorie 2-4 są w opracowaniu przez niezależnych międzynarodowych ekspertów i we współpracy z ekspertami lokalnymi.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronach www.fsc.pl oraz www.fsc.org

Zobacz także: