Scroll to top

Zapraszamy na szkolenie w systemie RSPO.

Control Union Poland zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: Odpowiedzialne pochodzenie olejów palmowych, kawy, kakao, herbaty. Nowe zasady certyfikacji w systemie RSPO.

RAMY CZASOWE I MIEJSCE SZKOLENIA:

Data:                                  14 grudnia 2017 r.

Ramy czasowe:               10:00- 15:30

Miejsce:                             Katowice

Szkolenie w systemie RSPO skierowane jest do przedstawicieli firm, pełnomocników jakości, koordynatorów zaopatrzenia w surowce objęte zakresami certyfikatów RSPO i UTZ. Podczas szkolenia zostaną przybliżone ogólne wymogi dla wszystkich zainteresowanych otrzymaniem po raz pierwszy tych certyfikatów.

TEMATYKA SZKOLENIA W SYSTEMIE RSPO:

W trakcie szkolenia szczegółowo zostaną omówione zmiany w standardzie RSPO (m. in. obowiązek przeprowadzenia audytów wewnętrznych), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Oprócz tego przypomnimy ogólne zasady standardu RSPO oraz UTZ, a także ich aktualne interpretacje.

>> Pobierz program szkolenia

TRENERZY:

Doświadczeni audytorzy systemów RSPO i UTZ Control Union Poland Sp. z o.o.

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 750 zł. netto.
W przypadku, gdy w szkoleniu weźmie udział kilku przedstawicieli tej samej firmy każda kolejna osoba otrzyma 20% rabat.
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz lunch.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word)

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (pdf)

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 30 listopada 2017 r. pocztą lub na adres polska@controlunion.com.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkich informacji o szkoleniu udziela p. Katarzyna Sowińska-Bolechowska (kbolechowska@controlunion.com, tel. 539 909 053). Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

*W przypadku niewystarczającej liczby chętnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i zwrotu całości kosztów zarejestrowanym uczestnikom.

Zobacz także: