Scroll to top

IV Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu.

W dniach 7-8 listopada br., w Bydgoszczy, – przedstawiciele Control Union Poland uczestniczyli w IV Edycji Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization (ELO).
W Kongresie brały udział przedsiębiorstwa prowadzące zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą. Również przedstawiciele sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarstw rolnych, środowiska naukowego, a także reprezentanci agencji państwowych.

Celem spotkania było przybliżenie aktualnych trendów w rolnictwie. Zaprezentowano także innowacyjne rozwiązania i możliwości rozwoju. Poruszono również kwestię wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo w Polsce, omówiono metody adaptacji wobec nowych zagrożeń.

Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Drugiego dnia Kongresu możliwa była międzynarodowa wymiana doświadczeń. Przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Estonii oraz Rumunii prezentowali sposoby wsparcia dla rolników działających w ich krajach. Zachęcali do współpracy! Uczestnicy Kongresu dyskutowali również o perspektywach dla sektora rolno-spożywczego po Brexicie i wpływie wstrzymania wpłat do budżetu EU przez Wielką Brytanię.

Podczas Kongresu – Control Union Poland zaprezentowało się jako jednostka certyfikująca dla agrobiznesu, w następujących systemach: GLOBAL.G.A.P, GMP oraz GMP+.

Zobacz także: