Scroll to top

Nowa interpretacja dla drewna kontrolowanego opublikowana przez FSC.

20 sierpnia br., FSC® opublikowało interpretację dotyczącą standardu FSC-40-005 V3-1, a dokładniej punktu 4.9.

4.9.  Dla kategorii 2 i 3 drewna kontrolowanego, organizacja jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii co najmniej jednego eksperta, który oceni adekwatność środków kontrolnych. Zatrudnieni eksperci muszą spełniać minimalne wymagania opisane w Aneksie C.

Zgodnie z interpretacją INT-STD-40-005_27 („Interpretations of the normative framework: controlled wood” str. 23) powyższy punkt ma zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy istnieje ryzyko określone/nieokreślone związane z ludnością rdzenną lub ludnością tradycyjną.

Przypomnijmy, że w Scentralizowanej Krajowej Ocenie Ryzyka dla Polski – jeden spośród trzech wskaźników ma status ryzyka określonego:

2.2 Ryzyko naruszenia prawa do wolności zgromadzeń, prawa do rokowań zbiorowych.

Pozostałe dwa wskaźniki, które dotyczącą zagrożenia sektora leśnego konfliktem zbrojnym (wskaźnik 1.1.) oraz ludności rdzennej lub tradycyjnej (wskaźnik 2.3.) mają status ryzyka niskiego.

Z racji tego nie jest wymagane zasięganie opinii eksperta w celu oceny adekwatności środków kontrolnych, przyjętych przez organizację w celu minimalizacji ryzyka określonego w kategorii 2, wskaźnik 2.2 w Scentralizowanej Krajowej Ocenie Ryzyka dla Polski.

Zobacz także: