Scroll to top

Zapraszamy na szkolenie z wymogów certyfikacji RSPO i UTZ!

Control Union Poland zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu:

Odpowiedzialne pochodzenie olejów palmowych, kawy, kakao, herbaty. Zasady certyfikacji w systemie RSPO i UTZ.

RAMY CZASOWE I MIEJSCE SZKOLENIA:

Data:                                  13 grudnia 2018 r.

Ramy czasowe:               10:00 – 15:30

Miejsce:                            Warszawa

Szkolenie z wymogów certyfikacji RSPO i UTZ skierowane jest do przedstawicieli firm, pełnomocników jakości, koordynatorów zaopatrzenia w surowce objęte zakresami certyfikatów RSPO i UTZ. Podczas szkolenia zostaną przybliżone ogólne wymogi dla wszystkich zainteresowanych otrzymaniem po raz pierwszy tych certyfikatów jak również posiadaczy certyfikatów którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Szkolenie z wymogów certyfikacji RSPO I UTZ – tematyka:

W trakcie szkolenia szczegółowo zostaną omówione zmiany w standardzie RSPO (m. in. obowiązek przeprowadzenia audytów wewnętrznych), które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Oprócz tego przypomnimy ogólne zasady standardu RSPO oraz UTZ, a także ich aktualne interpretacje.

>> Pobierz program szkolenia

TRENERZY:

Doświadczeni audytorzy systemów RSPO i UTZ Control Union Poland Sp. z o.o.

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 750 zł netto.
W przypadku, gdy w szkoleniu weźmie udział kilku przedstawicieli tej samej firmy każda kolejna osoba otrzyma 20% rabat.
W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz lunch.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word)

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (pdf)

Prosimy o przesłanie do nas wypełnionego formularza do 23 listopada 2018 r. pocztą lub na adres polska@controlunion.com.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkich informacji o szkoleniu udziela p. Karolina Karłowska (kkarlowska@controlunion.com). Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

*W przypadku niewystarczającej liczby chętnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i zwrotu całości kosztów zarejestrowanym uczestnikom.

Zobacz także: