Scroll to top

Certyfikat ISCC Plus dla gospodarki obiegu zamkniętego i biomateriałów.

ISCC Plus to uznany na rynku, solidny i wszechstronny standard zrównoważonego rozwoju o globalnym zasięgu. Cechuje się wiarygodnymi i sprawdzonymi wymaganiami. Określa jasne zasady łańcucha dostaw dla szerokiego zakresu zrównoważonych surowców i produktów. W tym dla biomasy rolniczej i leśnej oraz materiałów o obiegu zamkniętym. Program ten jest rozszerzeniem dla ISCC (ISCC Plus akceptuje tylko materiał zgodny z ISCC), dlatego, nawet jeśli łańcuchy dostaw są złożone to można przypisać je do znanych elementów ISCC. Wobec tego, że system ISCC Plus jest zharmonizowany z ISCC EU – certyfikat ISCC i certyfikat ISCC Plus można uzyskać przy okazji jednego audytu.

Co gwarantuje certyfikacja w systemie ISCC Plus?

 • Potwierdzenie tożsamości surowca (np. odpady i pozostałości vs. surowiec pierwotny),
 • Identyfikowalność wzdłuż całego łańcucha dostaw – zrównoważone produkty mogą być śledzone krok po kroku. Każdy zdefiniowany element systemu musi być certyfikowany,
 • Prawidłowe oświadczenia (bilans masy, kontrolowane mieszanie, segregacja fizyczna),
 • Odpowiednie obliczenia intensywności emisji dwutlenku węgla,
 • Zrównoważony rozwój i brak wylesiania w gospodarstwach i na plantacjach.

Jednocześnie, certyfikacja pozwala na wiarygodne:

 • Określanie poziomu recyklingu,
 • Roszczenia wobec klientów, konsumentów końcowych i innych interesariuszy,
 • Umieszczenie logo ISCC na produkcie.

W standardzie ISCC Plus – deklaracja zrównoważonego rozwoju zawiera informacje na temat kategorii surowców zamiast szczegółowego wykazu zastosowanych surowców.

Surowce wykorzystywane w ramach ISCC Plus:

 • Bio – pierwotne surowce rolne, pasze z biomasy, biodegradowalna frakcja produktów pochodzenia biologicznego z rolnictwa, leśnictwa /biomasa leśna/, akwakultury (np. kukurydza, rzepak, trzcina cukrowa, bawełna),
 • Bio-cyrkularne, czyli odpady i pozostałości pochodzenia biologicznego (olej talowy, UCO – zużyty olej kuchenny, odpady leśne, słoma),
 • Cyrkularne /techniczne/ – odpady i pozostałości pochodzenia niebiologicznego (zmieszane odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony, odpady tekstylne, CO2 – poprzemysłowe),
 • Odnawialne (wodór, energia elektryczna).

Wiele „pochodnych” i produktów końcowych objętych jest certyfikacją ISCC Plus np. nakrętki, folie spożywcze i inne opakowaniowe, pieluchy, pudełka na żywność, opakowania kosmetyków i detergentów, materiały izolacyjne, podłogi, sprzęt medyczny, materiały biurowe, farbki, materiały budowlane, zabawki i inne.

ISCC Plus stanowi gruntowną podstawę do dobrowolnego wdrożenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw. Z tym certyfikatem firma ma solidny dowód identyfikowalności w kierunku zrównoważonego źródła.

 

Przeczytaj też:

Certyfikacja ISCC

Certyfikacja ISCC Plus

Zobacz także: