Scroll to top

Ekoschematy w rolnictwie i dopłaty a certyfikacja zrównoważonego rolnictwa.

W związku z reformą Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027 – w płatności bezpośrednie dla rolnictwa wprowadzono tzw. ekoschematy. Polska zobowiązała się do wydatkowania na nie co najmniej 25% płatności z pierwszego filaru (finansowanego z Funduszu Gwarancji Rolnych EAGF). Planowana do wydatkowania kwota to 4,33 mld EUR. Wnioski o płatności można składać od marca 2023 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub elektronicznie.

Czym są ekoschematy w rolnictwie?

Ekoschematy są to dodatkowe dopłaty dla rolników za praktyki sprzyjające ochronie środowiska i klimatu oraz dobrostanowi zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w obowiązkowym systemie warunkowości (SMR, GAEC). Są one zobowiązaniami dobrowolnymi, rocznymi. Ekoschematy powierzchniowe przeznaczone są na grunty orne, jak i na trwałe użytki zielone.

Wykaz ekoschematów:

Czy można łączyć ekoschamaty?

W ramach gospodarstwa można je łączyć (niektóre na tej samej powierzchni) zgodnie z Tabelą Łączenia przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ekoschematy w gospodarstwie można łączyć także np. z programami rolno-środowiskowo-klimatycznymi, z rolnictwem ekologicznym, z systemami rolno-leśnymi, itp. Po upływie jednego roku można z nich zrezygnować lub je zmienić.

Sprawdź też: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Korzyści realizacji ekoschematów:

 • Możliwość otrzymania dopłat.
 • Wykorzystywanie dedykowanej dobrym praktykom puli środków.
 • Stosowanie dobrych praktyk sprzyja środowisku, klimatowi i dobrostanowi zwierząt.
 • Udowadniając przynależność do programu zrównoważonego rolnictwa – firmy odpowiadają na oczekiwania odbiorców/konsumentów.
 • Realizacje w ramach ekoschematów przynoszą długofalowe korzyści dla środowiska i gospodarki. M. in. ograniczenie strat, ograniczenie erozji gleby, ograniczenie narażenia na suszę w efekcie retencjonowania wody, poprawienie zdrowotności stad.

Ekoschematy a certyfikacja zrównoważonego rolnictwa.

W zależności od realizowanego ekoschematu powierzchniowego, adekwatnym narzędziem potwierdzającym stosowanie dobrych praktyk rolniczych może być certyfikat zrównoważonego rolnictwa. Wśród popularnych systemów certyfikacji znajdują się np.:

 • Certyfikat atestacji FSA – Ocena Zrównoważonego Gospodarstwa, gdzie możliwa jest samoocena praktyk rolniczych i ich weryfikacja przez audytora z Jednostki Certyfikującej. Ten dobrowolny standard służy ulepszaniu praktyk i ocenie zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa rolnego.
 • Certyfikat GLOBALG.A.P, czyli kultowy w sektorze certyfikat Dobrych Praktyk Rolniczych. Tutaj, poprzez działalność producentów – m. in. minimalizuje się niekorzystny wpływ na środowisko, zarządza się uprawami w sposób zintegrowany (IMC), dba się o dobrostan zwierząt.
 • Certyfikat regenagri® – system koreluje z ekoschematem „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Wspiera gospodarstwa przechodzące na rolnictwo holistyczne, gdzie poprawia się zdrowie gleby, stan wód, wspiera bioróżnorodność i redukuje emisję gazów cieplarnianych. Korzyści stosowania praktyk regeneratywnych to zapobieganie zmianom klimatu i obniżanie wrażliwości gospodarstw na skutki tychże zmian. A przy tym – wyższe plony, konkurencyjność i więcej możliwości zielonego finansowana (kredyty węglowe).

Control Union Poland oferuje również możliwość certyfikacji w dobrowolnych systemach opierających się na stosowaniu najlepszych praktyk traktowania zwierząt. Przykładowe standardy, których celem jest lepsze i odpowiedzialne dbanie o dobrostan zwierząt to:

 • RDS i DOWNPASS – standardy dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania pierza i puchu.
 • RWS – standard dotyczący holistycznego dobrostanu owiec.

 

W celu uzyskania informacji nt. certyfikacji zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami – mailowo: polska@controlunion.com, telefonicznie: (68) 452 34 39 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  Zobacz także: