Scroll to top

Już jest! Nowa wersja standardu GOTS!

Nowy standard Global Organic Textile Standard w wersji 6.0 opublikowano 19 marca bieżącego roku.  Proces przeglądu normy przeprowadza się co trzy lata. Ma on na celu ustanowienie nowych kryteriów i naniesienie ewentualnych zmian, by mieć pewność, że wymogi odzwierciedlają najnowsze praktyki. Interesariusze z doświadczeniem międzynarodowym w dziedzinie produkcji ekologicznej, przetwórstwa tekstylnego, chemii tekstylnej i kryteriów społecznych oraz organizacje pozarządowe i konsumenci – przyczynili się do powstania (w ciągu ostatniego roku, w kilku rundach konsultacji) nowej wersji standardu GOTS – 6.0.

>>Pobierz: Standard_GOTS_Version_6.0_EN

Nowa wersja standardu GOTS określa uznane na całym świecie wymagania. Zapewniają one organiczny status tekstyliów z pełną identyfikowalnością – od pola do gotowego produktu. W tym celu utrzymano kluczowe wymagania. Takie jak: certyfikowana zawartość włókien organicznych bez GMO, ogólny zakaz toksycznych i szkodliwych chemikaliów, konwencjonalnej bawełny i poliestru „virgin”, a także odpowiedzialne zarządzanie aspektami środowiskowymi oraz społecznymi. Niektóre kryteria stały się natomiast bardziej rygorystyczne. 

Nowa wersja standardu GOTS – przykładowe zmiany:

  • dodanie nowej sekcji, dotyczącej zatwierdzania środków chemicznych w zakładach produkujących formulacje chemiczne (uściślono kryteria związane ze środowiskiem, zdrowiem, a także bezpieczeństwem);
  • uznanie nowo wprowadzonej metody badania bawełny organicznej (ISO / IWA 32);
  • stosowanie się do normy jakości produktu, dotyczącej trwałości kolorów i stabilizacji wymiarowej zostało uściślone i obowiązkowe;
  • uwzględniono szczególne, nowe wymagania dotyczące tamponów i tekstyliów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • również uwzględniono odniesienia do konkretnych wytycznych OECD; dotyczą one należytej staranności i wytycznych na temat dobrych praktyk w zakresie kryteriów społecznych i oceny ryzyka, a także etycznych praktyk biznesowych;
  • uwzględniono również wytyczne odnośnie zatrudniania obcokrajowców;
  • uszczegółowiono kryteria dotyczące wymagań dla firm handlowych (B2B oraz B2C).

Pełną listę naniesionych zmian w standardzie można znaleźć tutaj.

Okres przejściowy dla posiadaczy certyfikatu GOTS na pełną zgodność z nową wersją wynosi jeden rok. Oznacza to, że od dnia 1 marca 2021 roku audyty będą przeprowadzane już w oparciu o zgodność z nową wersją standardu 6.0 

Zobacz także: