Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne.

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne, publiczne konsultacje społeczne. Odbędą się one w ramach oceny zgodności ze standardami SBP® (Sustainable Biomass Program®) – dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Walerian Grzegorz Fabich.

Wspomniane standardy można znaleźć na stronie internetowej właściciela systemu SBP®

Konsultacje są elementem procesu certyfikacji. Mają na celu umożliwienie stronom zainteresowanym wyrażenia opinii i zastrzeżeń na temat oddziaływania organizacji PPUH Walerian Grzegorz Fabich na gospodarkę leśną. Pod uwagę brane są oddziaływania w obszarze przedsiębiorstwa oraz w obszarach, z których firma kupuje surowiec wykorzystywany w produkcji biomasy. Innymi słowy – czy organizacja ta lub jej poczynania mają jakikolwiek wpływ na prawidłowość gospodarowania lasami? Szczególnie – czy działania firmy mogą w jakikolwiek sposób przyczynić się do zmniejszania lub uszczuplania zasobów leśnych w regionie, gdzie firma prowadzi swoją działalność?

Publiczne konsultacje – ocena zgodności!

W związku z tym zachęcamy do  przedstawienia, w drodze konsultacji, swojego zdania na temat praktyk gospodarki leśnej i wszystkich innych działalności PPUH Walerian Grzegorz Fabich, mogących Państwa zdaniem mieć istotne znaczenie w procesie certyfikacji.

Udział w konsultacjach zainteresowanych stron jest dobrowolny.

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w powyższej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem (polska@controlunion.com). Konsultacje trwają od 27 maja do 27 czerwca 2020 r.

Zobacz także: