Scroll to top

Rainforest Alliance 2020. UTZ zastąpiona nowym programem certyfikacji.

W 2018 roku organizacje Rainforest Alliance i UTZ połączyły się. Doświadczenia obu organizacji zaowocowały powstaniem nowego podejścia do certyfikacji. Opublikowano nowy program certyfikacji – Rainforest Alliance 2020. Program ten opiera się na poprzednich programach certyfikacyjnych UTZ i Rainforest Alliance, ale nie jest zwyczajną aktualizacją żadnego z tych programów.

Rainforest Alliance 2020 to zupełnie nowy program, obejmujący nowe wymagania dla:

  • Gospodarstw rolnych produkujących m. in. kawę, kakao, herbatę, banany, kokosy, ananasy czy cięte kwiaty.

>>Pobierz: 2020 Sustainable Agriculture Standard- wymagania dla farm

Wymagania dotyczące gospodarstw rolnych mają na celu maksymalizację pozytywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne i gospodarkę. Jednocześnie oferują rolnikom rozwiązania poprawiające ich warunki życia i ochronę terenów, na których mieszkają i pracują.

  • Łańcucha dostaw

>>Pobierz: 2020 Sustainable Agriculture Standard: wymagania dla łańcucha dostaw

Wymagania łańcucha mają na celu promowanie przejrzystości i odpowiedzialnych praktyk biznesowych wśród firm. Od gospodarstwa – do półki w sklepie.

Kogo dotyczy nowy program certyfikacji UTZ?

Rainforest Alliance 2020 Certification Program skierowany jest m. in. do firm, które są już certyfikowane w programie UTZ lub Rainforest Alliance i nadal chcą otrzymywać certyfikaty w ramach nowego programu. Obejmuje to wszystkich posiadaczy certyfikatów! Bez względu na to, czy prowadzą działalność rolniczą, czy też znajdują się na dalszych etapach łańcucha dostaw (przetwórcy, handlowcy, detaliści itp.).

Kiedy standard Rainforest Alliance 2020 wchodzi w życie?

Obecne wymagania UTZ/Rainforest Alliance obowiązują do 30 czerwca 2021 r. Nowy standard wchodzi w życie 1 lipca 2021. Tego dnia na poziomie gospodarstwa rolnego wejdą w życie podstawowe wymagania normy, natomiast w przypadku podmiotów łańcucha dostaw wszystkie wymagania staną się obowiązkowe.

Jak wygląda proces przejściowy?

Aktualne certyfikaty UTZ/Rainforest Alliance pozostaną ważne do momentu uzyskania tzw. Certyfikatu Przejścia. Jeśli proces przejściowy nie zostanie dopełniony, aktualny certyfikat straci ważność po 1 lipca 2022 r.

Od lipca 2021 r. posiadacze certyfikatów na poziomie łańcucha dostaw będą audytowani w oparciu o wymagania nowego standardu. W celu zweryfikowania podstawowego poziomu zgodności z nowymi wymaganiami – audytorzy przeprowadzą audyt zdalny. Po jego pomyślnym zakończeniu firmy otrzymają Certyfikat Przejścia, którego ważność wynosi jeden rok. W niektórych przypadkach odbycie audytu zdalnego nie będzie warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu przejścia. Aby tak się stało należy złożyć wniosek do Rainforest Alliance o tzw. poparcie. Organizacja, na podstawie analizy poziomu ryzyka, rozpatrzy wniosek.

Od 1 lipca 2022 r. posiadacze certyfikatów będą mogli rozpocząć trzyletni cykl certyfikacji. Po zarejestrowaniu się w programie certyfikacyjnym Rainforest Alliance 2020 – posiadacze certyfikatów przeprowadzą ocenę ryzyka. Posłuży ona do ustalenia, czy firma wymaga audytu w siedzibie, audytu zdalnego, czy też może ubiegać się bezpośrednio do administratora systemu o tzw. poparcie? Po pomyślnej weryfikacji, w ramach jednego z tych procesów, otrzymają certyfikat ważny przez trzy lata. Poziom corocznej weryfikacji wymagany podczas trzyletniego cyklu będzie zależeć od wyników oceny ryzyka.

Ważne daty:

  1. Do czerwca 2021 r. utrzymaj, tak jak dotychczas, swój obecny certyfikat UTZ/ Rainforest Alliance.
  2. Przed końcem 2021 roku zarejestruj się na platformie certyfikacyjnej Rainforest Alliance 2020.
  3. Od lipca 2021 r. do grudnia 2022r. uzyskaj Certyfikat Przejścia.
  4. Po lipcu 2022 r. uzyskaj pełny certyfikat Rainforest Alliance 2020.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie administratora systemu Rainforest Alliance.