Scroll to top

Aktualizacja noty doradczej, dotyczącej gatunków w grupach produktów FSC®

12 sierpnia br. organizacja Forest Stewardship Council® opublikowała zaktualizowaną wersję noty doradczej ADVICE-40-004-19. Dokument ten odnosi się do obowiązku informowania o gatunkach w grupach produktów FSC. Wprowadzone poprawki mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w interpretacji wymogu, które pojawiały się zarówno wśród posiadaczy certyfikatu, jak i jednostek certyfikujących.

Zgodnie z punktem 7.3 c) standardu certyfikacji łańcucha dostaw FSC-STD-40-004 V3-0 – organizacje mają obowiązek dostarczyć informacje o gatunkach drewna (zarówno nazwę zwyczajową, jak i naukową, łacińską), w przypadkach, gdy gatunek drewna determinuje charakterystykę̨ produktu. W nocie znajdziemy informacje, które powyższy wymóg precyzują.

Zasady opisane w zaktualizowanej nocie doradczej.

  1. Informacje o gatunkach powinny zawsze określać charakterystykę produktu. Musi być ona określona dla wszystkich grup produktów FSC. W tym: wszystkich opakowań lub materiałów drukowanych, zawierających różne komponenty z papieru (tj. drukowane książki i czasopisma).

Jedynie następujące przypadki są zwolnione z informowania o gatunkach (chyba, że informacje te są wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące legalności drewna):

  • komponenty lub całe produkty, które są wykonane z przedużytkowego materiału odzyskanego lub poużytkowego materiału odzyskanego (np. laminowane płyty MDF i płyty wiórowe);
  • elementy papierowe w produktach zmontowanych (np. laminaty wysoko- i niskociśnieniowe).
  1. Organizacja przechowuje listy grup produktów w swojej dokumentacji certyfikacyjnej. Udostępnia je podczas audytów. Nie jest wymagane, aby listy były wysyłane do jednostek certyfikujących.
  2. Na prośbę FSC, ASI lub jednostek certyfikujących – organizacja ma obowiązek dostarczenia informacji o gatunku w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych.
  3. Organizacja ma obowiązek prowadzenia aktualnego wykazu informacji o gatunkach.
  4. Informacje o gatunku określa się za pomocą jego nazwy naukowej (tj. rodzaj i gatunek).
  5. W przypadku pierwotnych przetwórców i organizacji kupujących materiał FSC bezpośrednio z certyfikowanego lasu, organizacja ma obowiązek prowadzenia dokładnego i pełnego wykazu gatunków wykorzystywanych w produkcji.
  6. W przypadku wtórnych i trzeciorzędnych przetwórców (w tym drukarnie itp.) oraz pośredników / handlowców zajmujących się przetwarzanym materiałem, organizacja ma obowiązek prowadzenia aktualnego wykazu informacji o gatunkach, w oparciu o informacje otrzymane od ich certyfikowanych dostawców. Informacje te powinny być udostępniane podczas audytów.
  7. Niespełnienie wymogu lub niedokładność informacji o gatunkach jest podstawą do wystawienia dużej niezgodności na audycie.

Posiadacze certyfikatu mają jeden rok na aktualizację swoich grup produktów, czyli do 12 sierpnia 2021 r. Chyba, że informacje o gatunkach są istotne dla badań FSC, ASI lub jednostek certyfikujących, jak określono w innych wymaganiach CoC.

Zobacz także: