Scroll to top

Aktualizacja noty doradczej, dotyczącej gatunków w grupach produktów FSC®

12 sierpnia br. organizacja Forest Stewardship Council® opublikowała zaktualizowaną wersję noty doradczej ADVICE-40-004-19. Dokument ten odnosi się do obowiązku informowania o gatunkach w grupach produktów FSC. Wprowadzone poprawki mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w interpretacji wymogu, które pojawiały się zarówno wśród posiadaczy certyfikatu, jak i jednostek certyfikujących.

Zgodnie z punktem 7.3 c) standardu certyfikacji łańcucha dostaw FSC-STD-40-004 V3-0 – organizacje mają obowiązek dostarczyć informacje o gatunkach drewna (zarówno nazwę zwyczajową, jak i naukową, łacińską), w przypadkach, gdy gatunek drewna determinuje charakterystykę̨ produktu. W nocie znajdziemy informacje, które powyższy wymóg precyzują.

Zasady opisane w zaktualizowanej nocie doradczej.

  1. Informacje o gatunkach powinny zawsze określać charakterystykę produktu. Musi być ona określona dla wszystkich grup produktów FSC. W tym: wszystkich opakowań lub materiałów drukowanych, zawierających różne komponenty z papieru (tj. drukowane książki i czasopisma).

Jedynie następujące przypadki są zwolnione z informowania o gatunkach (chyba, że informacje te są wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące legalności drewna):

  • komponenty lub całe produkty, które są wykonane z przedużytkowego materiału odzyskanego lub poużytkowego materiału odzyskanego (np. laminowane płyty MDF i płyty wiórowe);
  • elementy papierowe w produktach zmontowanych (np. laminaty wysoko- i niskociśnieniowe).
  1. Organizacja przechowuje listy grup produktów w swojej dokumentacji certyfikacyjnej. Udostępnia je podczas audytów. Nie jest wymagane, aby listy były wysyłane do jednostek certyfikujących.
  2. Na prośbę FSC, ASI lub jednostek certyfikujących – organizacja ma obowiązek dostarczenia informacji o gatunku w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych.
  3. Organizacja ma obowiązek prowadzenia aktualnego wykazu informacji o gatunkach.
  4. Informacje o gatunku określa się za pomocą jego nazwy naukowej (tj. rodzaj i gatunek).
  5. W przypadku pierwotnych przetwórców i organizacji kupujących materiał FSC bezpośrednio z certyfikowanego lasu, organizacja ma obowiązek prowadzenia dokładnego i pełnego wykazu gatunków wykorzystywanych w produkcji.
  6. W przypadku wtórnych i trzeciorzędnych przetwórców (w tym drukarnie itp.) oraz pośredników / handlowców zajmujących się przetwarzanym materiałem, organizacja ma obowiązek prowadzenia aktualnego wykazu informacji o gatunkach, w oparciu o informacje otrzymane od ich certyfikowanych dostawców. Informacje te powinny być udostępniane podczas audytów.
  7. Niespełnienie wymogu lub niedokładność informacji o gatunkach jest podstawą do wystawienia dużej niezgodności na audycie.

Posiadacze certyfikatu mają jeden rok na aktualizację swoich grup produktów, czyli do 12 sierpnia 2021 r. Chyba, że informacje o gatunkach są istotne dla badań FSC, ASI lub jednostek certyfikujących, jak określono w innych wymaganiach CoC.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close