Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne.

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne, publiczne konsultacje społeczne, będące elementem oceny zgodności firmy Pfleiderer Polska sp. z o.o. z wymogami standardu FSC® CoC, dotyczącego zakupu surowców niecertyfikowanych.

Udział w konsultacjach, dla potencjalnie zainteresowanych stron – jest dobrowolny.

Publiczne konsultacje społeczne – ocena zgodności.

Konsultacje są elementem oceny zgodności firmy i mają na celu umożliwienie stronom zainteresowanym zapoznanie się z podsumowaniem systemu należytej staranności firmy, obejmującym elementy oceny ryzyka oraz w sytuacji wystąpienia ryzyka określonego w obszarze zakupowym na podstawie stosownych analiz ryzyka FSC z zastosowanymi przez firmę środkami ograniczającymi ryzyko.

Interesariusze mają prawo zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do stosowności bądź efektywności zastosowanych środków ograniczających ryzyko określone poprzez kryterium 2 Analizy Ryzyka dla Polski. 

Control Union Certifications zachęca do zapoznania się z dokumentem będącym w załączniku poniżej.

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w powyższej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem. Publiczne konsultacje społeczne trwają od 26 lipca do 26 sierpnia 2021 r.

Zobacz także: