Scroll to top

Raport z badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce 2021.

Już dostępny! Kolejny „Raport z badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce” został opublikowany. Przygotowany przez firmę Frost & Sullivan, w ramach Polskiej Koalicji na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego, prezentuje szacunkowe dane dot. całości zużycia i konsumpcji oleju palmowego w Polsce, a także oszacowania procentowego udziału certyfikowanego oleju palmowego (certyfikacja RSPO) na polskim rynku, w roku 2020. 

W opracowaniu pod uwagę wzięto zastosowanie oleju palmowego z podziałem na kategorie produktów: żywność, chemia i kosmetyki, pozostałe zastosowania (pasze, biopaliwa, inne). Dane na temat importu, eksportu i produkcji surowców, jak i produktów pozyskano z opracowań GUS. Metodologia badań została szczegółowo opisana w raporcie.

Raport z badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce 2021.

Niniejsze opracowanie ujawnia zmiany, jakie zaszły na polskim rynku w zakresie importu oleju palmowego. Do tej pory import oleju palmowego regularnie wzrastał o 5-6% w skali roku, podczas gdy w 2020 odnotowano jego znaczący spadek – aż o 12%. Z kolei w postaci ukrytej, jako składnik gotowych produktów spożywczych, kosmetycznych i chemicznych import wzrósł o 5% w porównaniu do roku 2019. Szacuje się (uwzględniając certyfikację Segregated, Mass Balance, Book & Claim, IS-CSPO), że do 80% wzrósł udział certyfikowanego oleju palmowego w Polsce, a jego najwyższy poziom odnotowano w przypadku produktów spożywczych (81%). 

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem! Z pewnością spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Źródło: Raport z badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce, Frost & Sullivan dla Polskiej Koalicji na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego, 2021.

Zobacz także: