Scroll to top

Rozpoczęcie certyfikacji RED II! Od 1 lipca 2021 możliwe jest wydawanie certyfikatów na zgodność z SURE, w oparciu o wymogi dyrektywy RED II.

21 grudnia 2018 roku weszła w życie Dyrektywa (UE) 2018/2001 (REDII), na podstawie której operatorzy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biomasy zobowiązani są do przedstawienia dowodów zrównoważonego wytwarzania i wykorzystania biomasy.

W okresie przejściowym, państwa członkowskie miały czas do 1 lipca 2021′ na transpozycję unijnej dyrektywy do prawa krajowego. Z powodu opóźnienia procesów publikacji delegowanych aktów prawnych – tylko nielicznym państwom udało się stworzyć na czas wymogi prawne dla wdrożenia RED II. Z kolei Komisji Europejskiej nie udało się jeszcze w pełni ukończyć procedur uznawania systemów dobrowolnych. Bo należy zaznaczyć, że zainteresowane podmioty gospodarcze, dzięki dobrowolnym systemom certyfikacji, zatwierdzonym przez KE – mogą przedstawiać dowody zrównoważonego rozwoju. Aby zachować ciągłość w sektorze biopaliw, pomimo iż procesy uznawania systemów dobrowolnych nie zostały ukończone – Komisja Europejska zaproponowała regulację przejściową.

Zgodnie z regulacją przejściową, systemy dobrowolne, które pomyślnie przeszły ocenę techniczną do 30 czerwca 2021′ – mogą przeprowadzać audyty w oparciu o wymogi RED II (pod pewnymi warunkami).

Regulacja ta obejmuje system SURE!

System SURE-EU pomyślnie przeszedł wymaganą ocenę techniczną dla całego zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biomasy rolniczej i leśnej, a także biogenicznych odpadów i pozostałości. Od 1-go lipca, zaktualizowana dokumentacja programowa stanowi podstawę audytów wstępnych i recertyfikacyjnych oraz audytów nadzoru na zgodność z zasadami RED II.

Od tego momentu audyty na zgodność z RED II przeprowadzane będą zgodnie z aktualną dokumentacją systemową i listami kontrolnymi systemu SURE, a późniejsze korekty (konieczne m. in. ze względu na zaległe akty wykonawcze KE i właściwych organów krajowych) będą niezwłocznie włączane do systemów i starannie wdrażane przez uczestników systemu i jednostki certyfikujące.

Control Union Poland SURE

Podmioty gospodarcze, stojące przed wyzwaniem zawarcia umów na dostawy zrównoważonych paliw z biomasy na nadchodzący rok lub zapewnienia, że tegoroczne zbiory będą zgodne z RED II wymagają terminowej certyfikacji RED II całego łańcucha dostaw i wczesnego rejestrowania zrównoważonej biomasy.

Proces certyfikacji można rozpocząć teraz, bez dalszej zwłoki! Control Union Poland jest akredytowaną jednostką certyfikującą w systemie SURE. Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź: Jak uzyskać certyfikat SURE_EU?
    Zobacz także:

    Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close