Scroll to top

Wszystkie kategorie dla Drewna Kontrolowanego zatwierdzone dla Polski.

8 maja br. organizacja FSC® udostępniła nowe analizy ryzyka dla kolejnych krajów:

  • Czech (kategoria 3 i 4),
  • Malezji (kategorie 1-5),
  • Szwecji (kategoria 3 i 4),
  • Turcji (kategorie 1-5),
  • Polski (kategorie 2-4).

Analiza ryzyka powyższych krajów jest już kompletna. Może być ona wykorzystana przy wdrażaniu normy V3-1. Analizy te określają ryzyko pozyskania niedopuszczalnego materiału zgodnie z pięcioma kontrolowanymi kategoriami drewna.

Przypomnijmy że kategorie dla drewna kontrolowanego to:

  1. Drewno pozyskane nielegalnie.
  2. Drewno pozyskane z pogwałceniem/naruszeniem praw tradycyjnych i praw człowieka.
  3. Drewno pozyskane z lasów, których szczególne walory ochronne (HCVF) są zagrożone przez działalność gospodarczą.
  4. Drewno pozyskane z lasów będących przekształconymi plantacjami lub nieleśnymi użytkami leśnymi.
  5. Drewno pozyskane z lasów, w których sadzi się drzewa modyfikowane genetycznie.

>> Pobierz: Scentralizowana Krajowa Ocena Ryzyka dla Polski (ang)

Wprowadzono 6-miesięczny okres przejściowy dla kat. 2-5 drewna kontrolowanego. Oznacza to, że do 8 listopada br. można stosować “starą” Krajową Ocenę Ryzyka dla Polski oraz nową Scentralizowaną Krajową Ocenę Ryzyka dla Polski. Po tym terminie – kategorie drewna kontrolowanego obowiązujywać będzie jedynie nowa Scentralizowana Krajowa Ocena Ryzyka dla Polski. Okres przejściowy nie dotyczy jednak kat. 1, dla której obowiązuje od stycznia br. nowa Scentralizowana Krajowa Ocena Ryzyka dla Polski.

Zobacz także: