Scroll to top

RSPO Roadshow – perspektywy wykorzystania oleju palmowego w Polsce.

15 maja br., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbyła się konferencja RSPO Roadshow poświęcona spożyciu oleju palmowego w Polsce. Zorganizowana została ona przez organizację Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), która zajmuje się promocją certyfikowanego oleju palmowego.

W spotkaniu udział wzięli, między innymi, przedstawiciele największych sieci handlowych, Europejskiego Stowarzyszenia Oleju Palmowego, WWF Polska, środowiska naukowego oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji (BASF, FONAP).

Control Union Poland jako ekspert certyfikacji w systemie RSPO również brało czynny udział w spotkaniu, przedstawiając najważniejsze kroki w drodze do zdobycia certyfikatu RSPO.

Dyskusja oraz praca w grupach zaowocowała określeniem podstawowych barier dla wykorzystania i promocji certyfikowanego oleju palmowego na polskim rynku.

Są to:

  • brak rzetelnych badań dotyczących spożycia oleju palmowego w Polsce,
  • niska świadomość konsumentów oraz przedsiębiorstw odnośnie certyfikacji oleju palmowego,
  • kreowany „czarny PR” surowca,
  • brak instytucji będącej rzetelnym źródłem wiedzy i informacji o oleju palmowym.

Warto wspomnieć o wystąpieniu prof. dr hab. Krzysztofa Krygiera z Wydziału Nauk o Żywności SGGW, który porównał powszechnie uznawany za zdrowy olej kokosowy z demonizowanym olejem palmowym. Zaznaczył on, że mimo złych opinii wśród tłuszczów stałych olej palmowy jest zdrowszy od kokosowego. Ten drugi zawiera 90% tłuszczów nasyconych, podczas gdy olej palmowy ma ich prawie o połowę mniej. Zgodnie z rekomendacjami instytucji naukowych – tłuszczów nasyconych należy w naszej diecie unikać.

Zwiększenie udziału certyfikowanego oleju palmowego w Polsce wymaga określenia wspólnych celów i rozwiązań. Do najbardziej pożądanych działań zaliczono: utworzenie stowarzyszenia promującego certyfikację oleju palmowegozwiększanie świadomości wśród konsumentów i przedsiębiorstw, a także zmianę wizerunku surowca.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close