Scroll to top

RSPO Roadshow – perspektywy wykorzystania oleju palmowego w Polsce.

15 maja br., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbyła się konferencja RSPO Roadshow poświęcona spożyciu oleju palmowego w Polsce. Zorganizowana została ona przez organizację Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), która zajmuje się promocją certyfikowanego oleju palmowego.

W spotkaniu udział wzięli, między innymi, przedstawiciele największych sieci handlowych, Europejskiego Stowarzyszenia Oleju Palmowego, WWF Polska, środowiska naukowego oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji (BASF, FONAP).

Control Union Poland jako ekspert certyfikacji w systemie RSPO również brało czynny udział w spotkaniu, przedstawiając najważniejsze kroki w drodze do zdobycia certyfikatu RSPO.

Dyskusja oraz praca w grupach zaowocowała określeniem podstawowych barier dla wykorzystania i promocji certyfikowanego oleju palmowego na polskim rynku.

Są to:

  • brak rzetelnych badań dotyczących spożycia oleju palmowego w Polsce,
  • niska świadomość konsumentów oraz przedsiębiorstw odnośnie certyfikacji oleju palmowego,
  • kreowany „czarny PR” surowca,
  • brak instytucji będącej rzetelnym źródłem wiedzy i informacji o oleju palmowym.

Warto wspomnieć o wystąpieniu prof. dr hab. Krzysztofa Krygiera z Wydziału Nauk o Żywności SGGW, który porównał powszechnie uznawany za zdrowy olej kokosowy z demonizowanym olejem palmowym. Zaznaczył on, że mimo złych opinii wśród tłuszczów stałych olej palmowy jest zdrowszy od kokosowego. Ten drugi zawiera 90% tłuszczów nasyconych, podczas gdy olej palmowy ma ich prawie o połowę mniej. Zgodnie z rekomendacjami instytucji naukowych – tłuszczów nasyconych należy w naszej diecie unikać.

Zwiększenie udziału certyfikowanego oleju palmowego w Polsce wymaga określenia wspólnych celów i rozwiązań. Do najbardziej pożądanych działań zaliczono: utworzenie stowarzyszenia promującego certyfikację oleju palmowegozwiększanie świadomości wśród konsumentów i przedsiębiorstw, a także zmianę wizerunku surowca.

Zobacz także: