Scroll to top

Błąd w nowej Scentralizowanej Krajowej Ocenie Ryzyka dla Polski.

Sporo uwagi i emocji wywołuje ostatnio temat nowelizowanej Krajowej Oceny Ryzyka oraz błąd(!) który wkradł się do dokumentu. Jej treść znajdziecie Państwo poniżej, jednocześnie krótko przypominamy kogo ten aspekt certyfikacji FSC® dotyczy.

Do korzystania z Krajowych Ocen Ryzyka zobligowani są posiadacze certyfikatów FSC, którzy zamierzają zaopatrywać się w surowiec nieposiadający certyfikatu FSC. Taki materiał, aby mógł zostać użyty do sprzedaży/produkcji, z oznaczeniem FSC, musi spełniać wymogi dla tzw. Drewna Kontrolowanego (Controlled Wood). Kluczowym wymogiem jest odpowiedź na piśmie na pytania, o poziom ryzyka nielegalnych praktyk na obszarze, z którego taki materiał pochodzi. Krajowe Oceny Ryzyka są właśnie obligatoryjnym dokumentem, który mówi o tym – które aspekty nielegalnych praktyk są na danym obszarze ocenione jako: – te o niskim ryzyku, – ryzyku określonym, wskazując o co należy zrobić, aby się dowiedzieć więcej o problemie. Pełne zasady korzystania z Krajowych Ocen Ryzyka opisuje standard FSC-STD-40-005. Posiadacze certyfikatów wykorzystujących do produkcji/sprzedaży materiały zakupione jako już certyfikowane (FSC 100%, FSC MIX, FSC CW) nie muszą wdrażać w ogóle wymogów tego standardu.

W nawiązaniu do przesłanej niedawno informacji o publikacji przez FSC nowej Scentralizowanej Krajowej Oceny Ryzyka dla Polski (CNRA), informujemy, że dokument ten zawierał błąd wynikający z pomyłki edytorskiej.

Błąd dotyczył oznaczenia dla wskaźnika 2.2, który odnosi się do ryzyka dyskryminacji w miejscu pracy wobec Romów. Niepoprawnie została umieszczona informacja o określonym ryzyku dla wspomnianego wskaźnika. Pomimo wykreślenia w poprawionym dokumencie ryzyka dyskryminacji Romów nadal kryterium 2.2 ze względu na inne związane z nim ryzyka (wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych) ma status określony (specified).

Co to oznacza?

  1. Posiadacz certyfikatu ma obowiązek dostosować swój DDS – uaktualnić swoją analizę ryzyka na podstawie CNRA jeśli kupuje materiał niecertyfikowany z Polski (bezpośrednio z lasu lub przez pośredników) w ramach własnego programu weryfikacji drewna kontrolowanego wg 40-005 V3.1 w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty zatwierdzenia przez FSC CNRA – co w obecnym przypadku CNRA dla Polski oznacza do 7 listopada 2018 r.
  2. Firma musi ustanowić środki ograniczające ryzyko zdefiniowane dla Polski w kryterium 2.2. Niestety obecnie nie mamy precyzyjniejszych wytycznych co do tych środków. Należy oczekiwać ich wskazania przez FSC-Polska.
  3. Firma musi zasięgnąć opinii choć jednego eksperta na temat wdrożonych środków ograniczających ryzyko – punkt 4.9 standardu 40-005 V3.1.
  4. Firma musi przesłać do akceptacji CUC pisemne podsumowanie DDS zgodnie z punktem 6 standardu 40-005 V3.1 (6.1 i 6.2).
  5. Zanim materiał zostanie zaklasyfikowany jako materiał kontrolowany (przyjęty do produkcji) lub sprzedany dalej z oświadczeniem FSC CW bez przetworzenia, firma musi wdrożyć środki ograniczające ryzyko zgodnie z rozdziałem 4 standardu 40-005 V3.1.

CUC weryfikuje czy wdrożone przez firmę środki ograniczające ryzyko są adekwatne. W zależności od tego jakie środki firma wdrożyła, CUC dokonuje oceny. Jeśli środkiem ograniczającym ryzyko jest wizyta terenowa wówczas CUC w ramach swojej oceny również przeprowadza ocenę terenową zgodnie z programem weryfikacji programów drewna kontrolowanego.

Poprawną wersję Scentralizowanej Krajowej Analizy Ryzyka dla Polski można znaleźć tutaj.

Zobacz także: