Scroll to top

Błąd w nowej Scentralizowanej Krajowej Ocenie Ryzyka dla Polski.

Sporo uwagi i emocji wywołuje ostatnio temat nowelizowanej Krajowej Oceny Ryzyka oraz błąd(!) który wkradł się do dokumentu. Jej treść znajdziecie Państwo poniżej, jednocześnie krótko przypominamy kogo ten aspekt certyfikacji FSC® dotyczy.

Do korzystania z Krajowych Ocen Ryzyka zobligowani są posiadacze certyfikatów FSC, którzy zamierzają zaopatrywać się w surowiec nieposiadający certyfikatu FSC. Taki materiał, aby mógł zostać użyty do sprzedaży/produkcji, z oznaczeniem FSC, musi spełniać wymogi dla tzw. Drewna Kontrolowanego (Controlled Wood). Kluczowym wymogiem jest odpowiedź na piśmie na pytania, o poziom ryzyka nielegalnych praktyk na obszarze, z którego taki materiał pochodzi. Krajowe Oceny Ryzyka są właśnie obligatoryjnym dokumentem, który mówi o tym – które aspekty nielegalnych praktyk są na danym obszarze ocenione jako: – te o niskim ryzyku, – ryzyku określonym, wskazując o co należy zrobić, aby się dowiedzieć więcej o problemie. Pełne zasady korzystania z Krajowych Ocen Ryzyka opisuje standard FSC-STD-40-005. Posiadacze certyfikatów wykorzystujących do produkcji/sprzedaży materiały zakupione jako już certyfikowane (FSC 100%, FSC MIX, FSC CW) nie muszą wdrażać w ogóle wymogów tego standardu.

W nawiązaniu do przesłanej niedawno informacji o publikacji przez FSC nowej Scentralizowanej Krajowej Oceny Ryzyka dla Polski (CNRA), informujemy, że dokument ten zawierał błąd wynikający z pomyłki edytorskiej.

Błąd dotyczył oznaczenia dla wskaźnika 2.2, który odnosi się do ryzyka dyskryminacji w miejscu pracy wobec Romów. Niepoprawnie została umieszczona informacja o określonym ryzyku dla wspomnianego wskaźnika. Pomimo wykreślenia w poprawionym dokumencie ryzyka dyskryminacji Romów nadal kryterium 2.2 ze względu na inne związane z nim ryzyka (wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych) ma status określony (specified).

Co to oznacza?

  1. Posiadacz certyfikatu ma obowiązek dostosować swój DDS – uaktualnić swoją analizę ryzyka na podstawie CNRA jeśli kupuje materiał niecertyfikowany z Polski (bezpośrednio z lasu lub przez pośredników) w ramach własnego programu weryfikacji drewna kontrolowanego wg 40-005 V3.1 w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty zatwierdzenia przez FSC CNRA – co w obecnym przypadku CNRA dla Polski oznacza do 7 listopada 2018 r.
  2. Firma musi ustanowić środki ograniczające ryzyko zdefiniowane dla Polski w kryterium 2.2. Niestety obecnie nie mamy precyzyjniejszych wytycznych co do tych środków. Należy oczekiwać ich wskazania przez FSC-Polska.
  3. Firma musi zasięgnąć opinii choć jednego eksperta na temat wdrożonych środków ograniczających ryzyko – punkt 4.9 standardu 40-005 V3.1.
  4. Firma musi przesłać do akceptacji CUC pisemne podsumowanie DDS zgodnie z punktem 6 standardu 40-005 V3.1 (6.1 i 6.2).
  5. Zanim materiał zostanie zaklasyfikowany jako materiał kontrolowany (przyjęty do produkcji) lub sprzedany dalej z oświadczeniem FSC CW bez przetworzenia, firma musi wdrożyć środki ograniczające ryzyko zgodnie z rozdziałem 4 standardu 40-005 V3.1.

CUC weryfikuje czy wdrożone przez firmę środki ograniczające ryzyko są adekwatne. W zależności od tego jakie środki firma wdrożyła, CUC dokonuje oceny. Jeśli środkiem ograniczającym ryzyko jest wizyta terenowa wówczas CUC w ramach swojej oceny również przeprowadza ocenę terenową zgodnie z programem weryfikacji programów drewna kontrolowanego.

Poprawną wersję Scentralizowanej Krajowej Analizy Ryzyka dla Polski można znaleźć tutaj.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close