Scroll to top

Na czym polega certyfikacja tekstyliów? Jak się certyfikować?

Na czym polega certyfikacja?

Certyfikacja tekstyliów jest procesem, który ma na celu przyznanie przez jednostkę certyfikującą (stronę trzecią) certyfikatu – poświadczającego zgodność z wymogami określonego standardu np. GOTS (Global Organic Textile Standard) czy programu z rodziny Textile Exchange (GRS, RCS, OCS, RWS, RDS). Najważniejszym elementem każdego standardu jest kontrola nad przepływem materiału certyfikowanego w całym łańcuchu produkcyjnym.

Krok po kroku. Jak przebiega proces certyfikacji?

 • Kontakt z jednostką certyfikującą, wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Otrzymanie oferty, po akceptacji podpisanie umowy na certyfikację.
 • Przygotowanie do audytu – firma, która ubiega się o certyfikat weryfikuje swoją sytuację pod kątem wdrożenia wymogów standardu, w którym chce się certyfikować. Jeśli zachodzi potrzeba – wprowadza odpowiednie zmiany, określone standardem.
 • Audyt (coroczny) – gdy wszystkie procesy w organizacji są uporządkowane niezależny audytor sprawdza czy wszystkie warunki określone normą są spełnione.
 • Raport z audytu i zamknięcie ewentualnych niezgodności – jeśli pojawią się niezgodności firma, w określonym czasie, musi wprowadzić działania korygujące.
 • Wydanie certyfikatu.

Proces certyfikacji trwa ok. 8-10 tygodni. Certyfikat wydawany jest na rok i jest odnawialny. Na koszt certyfikacji składają się: opłata licencyjna oraz opłata pobierana przez jednostkę certyfikującą.

Certyfikacja tekstyliów – korzyści dla przedsiębiorców.

 • Identyfikowalność w prezentowaniu całego łańcucha dostaw (silny łańcuch dowodowy).
 • Demonstrowanie odpowiedzialności środowiskowej i przestrzegania najlepszych praktyk, a co za tym idzie – zmniejszania szkodliwego wpływu produkcji tekstyliów na środowisko.
 • Weryfikacji podlegają kryteria chemiczne. Używanie tylko zatwierdzonych środków w produkcji przynosi korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa środowiskowego i bezpieczeństwa konsumentów.
 • Odpowiedzialność społeczna. Uczestnicy poszczególnych systemów gwarantują produkcję w duchu uczciwości i sprawiedliwości. Zapewniają pracownikom stabilne i dobre warunki pracy oraz godziwe wynagrodzenie. Dba się tutaj o prawa pracownicze.
 • Dobrostan zwierząt – poszczególne certyfikaty poświadczają o kontrolowanym i transparentnym pochodzeniu surowca z etycznie poprawnego źródła.
 • Certyfikowane firmy mogą współpracować ze sobą nie przerywając łańcucha kontroli pochodzenia produktu.
 • Możliwość korzystania z rozpoznawalnych przez konsumentów logotypów.
 • Certyfikacja świadczy o nowoczesnym i odpowiedzialnym podejściu do biznesu. Postawa wobec zrównoważonego rozwoju doceniana jest przez konsumentów o świadomej, proekologicznej postawie firmy.
 • Nowe rynki zbytu, nowi kontrahenci.

Popularne w przemyśle tekstylnym certyfikaty mają charakter atrybutowy (mogą dotyczyć toksyczności barwników, emisji dwutlenku węgla), jednak część z nich obejmuje również kwestie społeczne, gospodarcze i pracownicze. Posiadanie certyfikatu daje dowód, że marka zaangażowana jest w zrównoważone inicjatywy. Stara się sprostać wymaganiom konsumentów oraz wyróżnić w dążeniu do odpowiedzialnej produkcji ze zrównoważonych praktyk.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close