Scroll to top

Na czym polega certyfikacja tekstyliów? Jak się certyfikować?

Na czym polega certyfikacja?

Certyfikacja tekstyliów jest procesem, który ma na celu przyznanie przez jednostkę certyfikującą (stronę trzecią) certyfikatu – poświadczającego zgodność z wymogami określonego standardu np. GOTS (Global Organic Textile Standard) czy programu z rodziny Textile Exchange (GRS, RCS, OCS, RWS, RDS). Najważniejszym elementem każdego standardu jest kontrola nad przepływem materiału certyfikowanego w całym łańcuchu produkcyjnym.

Krok po kroku. Jak przebiega proces certyfikacji?

 • Kontakt z jednostką certyfikującą, wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Otrzymanie oferty, po akceptacji podpisanie umowy na certyfikację.
 • Przygotowanie do audytu – firma, która ubiega się o certyfikat weryfikuje swoją sytuację pod kątem wdrożenia wymogów standardu, w którym chce się certyfikować. Jeśli zachodzi potrzeba – wprowadza odpowiednie zmiany, określone standardem.
 • Audyt (coroczny) – gdy wszystkie procesy w organizacji są uporządkowane niezależny audytor sprawdza czy wszystkie warunki określone normą są spełnione.
 • Raport z audytu i zamknięcie ewentualnych niezgodności – jeśli pojawią się niezgodności firma, w określonym czasie, musi wprowadzić działania korygujące.
 • Wydanie certyfikatu.

Proces certyfikacji trwa ok. 8-10 tygodni. Certyfikat wydawany jest na rok i jest odnawialny. Na koszt certyfikacji składają się: opłata licencyjna oraz opłata pobierana przez jednostkę certyfikującą.

Certyfikacja tekstyliów – korzyści dla przedsiębiorców.

 • Identyfikowalność w prezentowaniu całego łańcucha dostaw (silny łańcuch dowodowy).
 • Demonstrowanie odpowiedzialności środowiskowej i przestrzegania najlepszych praktyk, a co za tym idzie – zmniejszania szkodliwego wpływu produkcji tekstyliów na środowisko.
 • Weryfikacji podlegają kryteria chemiczne. Używanie tylko zatwierdzonych środków w produkcji przynosi korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa środowiskowego i bezpieczeństwa konsumentów.
 • Odpowiedzialność społeczna. Uczestnicy poszczególnych systemów gwarantują produkcję w duchu uczciwości i sprawiedliwości. Zapewniają pracownikom stabilne i dobre warunki pracy oraz godziwe wynagrodzenie. Dba się tutaj o prawa pracownicze.
 • Dobrostan zwierząt – poszczególne certyfikaty poświadczają o kontrolowanym i transparentnym pochodzeniu surowca z etycznie poprawnego źródła.
 • Certyfikowane firmy mogą współpracować ze sobą nie przerywając łańcucha kontroli pochodzenia produktu.
 • Możliwość korzystania z rozpoznawalnych przez konsumentów logotypów.
 • Certyfikacja świadczy o nowoczesnym i odpowiedzialnym podejściu do biznesu. Postawa wobec zrównoważonego rozwoju doceniana jest przez konsumentów o świadomej, proekologicznej postawie firmy.
 • Nowe rynki zbytu, nowi kontrahenci.

Popularne w przemyśle tekstylnym certyfikaty mają charakter atrybutowy (mogą dotyczyć toksyczności barwników, emisji dwutlenku węgla), jednak część z nich obejmuje również kwestie społeczne, gospodarcze i pracownicze. Posiadanie certyfikatu daje dowód, że marka zaangażowana jest w zrównoważone inicjatywy. Stara się sprostać wymaganiom konsumentów oraz wyróżnić w dążeniu do odpowiedzialnej produkcji ze zrównoważonych praktyk.

Zobacz także: