Scroll to top

ENplus® zawiesza wszystkie certyfikowane firmy w Rosji i na Białorusi.

W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę, wpieraną przez Białoruś – Europejska Rada ds. Pelletu (EPC) zdecydowała o zawieszeniu, z dniem 15 kwietnia 2022 r., – wszystkich certyfikowanych producentów, handlowców i usługodawców z Rosji i Białorusi z certyfikatem ENplus®. Oznacza to, że żadna z tych firm nie będzie mogła sprzedawać certyfikowanego w tym systemie pelletu, a nowe wnioski o certyfikację z tych dwóch krajów nie będą przyjmowane.

Po drobiazgowej ocenie sytuacji – członkowie EPC podjęli tę decyzję w pełni świadomi nieuniknionych, negatywnych konsekwencji dla różnych interesariuszy i ostatecznie dla europejskiego rynku pelletu. Priorytetem jest jednak wspieranie narodu ukraińskiego i ochrona integralności systemu. ENplus® to system certyfikacji oparty na wartościach, które obejmują najwyższy poziom odpowiedzialności społecznej, a także bezwzględne poszanowanie praworządności.

EPC zobowiązuje się do utrzymania procesu certyfikacji w nienaruszonym stanie i zgodnie ze standardami i zasadami dla pozostałych przedsiębiorstw zajmujących się pelletem w Europie i poza nią.

Zobacz także: