Scroll to top

Biomasa drzewna sprowadzana z Rosji i Białorusi traci charakter zrównoważony w systemie SURE.

Od 14 marca 2022 r. Zasady Systemu SURE nie mogą być stosowane w odniesieniu do firm rosyjskich i białoruskich, dostarczających do tej pory biomasę leśną, ale również pochodzącą z procesów przetwórczych (np. z tartaków). Oznacza to, że od 14 marca 2022 r. wszelka biomasa drzewna sprowadzana z Rosji i z Białorusi traci charakter zrównoważony w systemie SURE i jako taka nie może być uznana w bilansie masy.

Obecnie, w systemie SURE – nie ma zarejestrowanych uczestników programu z Rosji lub Białorusi. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację (wojna w Ukrainie, światowe sankcje nałożone na Rosję i Białoruś), SURE, do odwołania, nie przyjmuje wniosków o udział w programie od podmiotów gospodarczych z tych krajów. Co do zasady SURE zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i odrzucenia wniosków o udział w systemie od dowolnego podmiotu gospodarczego, niezależnie od jego pochodzenia czy lokalizacji.

Ponadto podejście SURE oparte na ryzyku i uczestnictwo w procedurach certyfikacji grupowej podmiotów gospodarczych z Rosji i Białorusi nie jest już możliwe. Producenci biomasy rolniczej lub leśnej oraz producenci surowców rolnych oraz odpadów i pozostałości z Rosji lub Białorusi, będący członkami certyfikowanej grupy producentów spoza tych krajów, – mogą dostarczać biomasę zrównoważoną wyłącznie w ramach członkostwa w tej grupie do dnia 31 marca 2022 r.

Wszelkie uwagi i wątpliwości należy kierować bezpośrednio do właściciela systemu SURE https://sure-system.org/en/contact.html .

Zobacz także: