Scroll to top

Nowa inicjatywa FSC – deklaracja z Vancouver.

W dniach 8-13 października br., w Vancouver (Kanada) odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Forest Stewardship Council A.C., właściciela systemu certyfikacji FSC®. Jest to jeden z systemów certyfikacji zasobów naturalnych, który osiągnął w ciągu ostatnich 20 lat największy sukces. Stał się również pierwowzorem innych systemów oznaczeń odpowiedzialnego pochodzenia oleju palmowego, kawy, kakao, herbaty, certyfikacji rybołówstwa czy odpowiedzialnej turystyki.

FSC® to najbardziej wiarygodny z istniejących obecnie na świecie systemów certyfikujących zasoby leśne. Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne! Certyfikacja w systemie FSC umożliwia zarządcom lasów oraz firmom z przemysłu drzewnego i nie tylko – dostęp do nowych rynków, a także do większej i bardziej zróżnicowanej bazy klientów. Z certyfikatu FSC korzysta już ponad 57 000 firm na całym świecie!

Deklaracja z Vancouver!

Obrady Walnego Zgromadzenia zaowocowały ustanowieniem tzw. Deklaracji z Vancouver. Ta nowa inicjatywa dotyczy zwiększenia wykorzystania materiałów z certyfikowanych lasów. Każdy przedsiębiorca, który używa tych materiałów może podjąć zobowiązanie dotyczące zwiększenia odpowiedzialnego zaopatrzenia. Inicjatywę poparły światowe firmy takie jak IKEA, H&M czy Jysk. Zaś największym wyzwaniem jest zdobycie poparcia kolejnych firm w łańcuchu dostaw.

Reprezentant Control Union Poland uczestniczył w tym wydarzeniu jako jedyny przedstawiciel polskiej jednostki certyfikującej z prawem głosu w obradach Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji o inicjatywie znajdą Państwo na stronach www.fsc.org oraz www.fsc.pl.

Zobacz także: