Scroll to top

Konsultacje Scentralizowanej Analizy Ryzyka dla lasów niecertyfikowanych w Polsce.

W dniu 22 września br., w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne FSC. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele firm posiadających certyfikat FSC, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele międzynarodowej organizacji FSC.

Przypomnijmy, że wraz z ubiegłoroczną zmianą standardów – od nowego roku, wszystkie podmioty korzystające z domieszki niecertyfikowanego surowca będą obowiązywały zatwierdzone kryteria Krajowej Scentralizowanej Analizy Ryzyka FSC dla Polski (CNRA). A więc to – jaki będą miały status te kryteria, dla których obszarów leśnych, z jakich form własności, itd. zależy właśnie od ustaleń tego dokumentu. Konsultacje nad  nim będzie koordynowało FSC-International.

Control Union Poland Sp. Z o.o. bierze aktywny udział w tych konsultacjach, a dodatkowo, jako Organizacja Monitorująca EUTR w Polsce – dostarcza usługę weryfikacji legalności dla źródeł surowca niecertyfikowanego, w tym pochodzącego z lasów prywatnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem

Zobacz także: