Scroll to top

Nowe wersje standardów FSC® dotyczące certyfikatu dla projektu

FSC opublikowało nowe wersje dokumentów związanych z certyfikatem FSC dla projektu. Wszystkie zmiany dot. standardów FSC wejdą w życie 1 lutego 2020 r.

FSC-STD-40-006 V2-0 Standard FSC dotyczący certyfikacji projektów

Techniczna grupa robocza dokonała przeglądu normy FSC-STD-40-006. Aby sprostać konkretnym wyzwaniom, przed którymi stoją firmy budowlane, projektanci, stolarze i inne podmioty biorące udział w procesie certyfikacji projektu.

Nowa wersja standardów FSC zawiera szereg opcji certyfikacji organizacji każdej wielkości, które zarządzają projektami. Od małych do dużych podmiotów, a także różnych typów projektów (np. pojedynczej drewnianej łodzi lub dużego kompleksu budynków). Zmiany te zapewniają spójną, międzynarodową podstawę roszczeń dotyczących pozyskiwania materiałów/produktów leśnych. Certyfikat wydawany jest organizacji zarządzającej projektem, która może jednocześnie zarządzać kilkoma projektami (w certyfikacji jednorazowej lub ciągłej). Ponadto certyfikat można zastosować do certyfikatów indywidualnych, grupowych lub wielozakładowych.

FSC-STD-20-011 V4-1 Ocena łańcucha dostaw

Aby zapewnić, że jednostki certyfikujące mogą audytować organizacje pod kątem nowej wersji standardu dotyczącego certyfikacji projektu, przeprowadzono niewielką zmianę standardu oceny łańcucha dostaw FSC-STD-20-011.

FSC-ADV-50-006 V1-0 Wymagania dotyczące używania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów projektu

FSC opublikowało notę doradczą FSC-ADV-50-006 V1-0, w celu dostosowania wymagań dotyczących korzystania ze znaków towarowych przez podmioty posiadające certyfikat dla projektów. Koncepcja certyfikacji projektu została uproszczona, dlatego też konieczne jest dostosowanie wymagań dotyczących znaków towarowych. Wymagania te zostaną uwzględnione w standardzie dotyczącym używania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów (FSC-STD-50-001) w przyszłej rewizji normy. 

Zobacz także: