Scroll to top

Nowa polityka w systemach certyfikacji tekstyliów.

Organizacja Textile Exchange we współpracy z Global Organic Textile Standard opracowała nowe wymagania dotyczące zakresu wydawanych certyfikatów GOTS, GRS, RCS, OCS oraz związanych z nimi Certyfikatów Transakcji. Nowe wersje dokumentów wchodzą w życie od 
1 grudnia 2019 r
.

Polityka dotycząca zakresu certyfikatów

>> Pobierz: Policy For Scope Certificates, V2.0

Polityka dotycząca Certyfikatów Transakcji

>> Pobierz: Policy For Transaction Certificates, V2.0

Celem powyższych polityk jest ujednolicenie wymagań, układu, formatu i tekstu pomiędzy różnymi jednostkami certyfikującymi i standardami. Umożliwi to łatwą, praktyczną obsługę i weryfikację wszystkim stronom biorącym udział w certyfikacji.

Zobacz także: