Scroll to top

Zapraszamy na szkolenie dotyczące certyfikacji w systemie ASC.

W imieniu EDA Consulting zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie w systemie ASC pt. Wdrożenie i certyfikacja wymagań ASC Freshwater Trout Standard v.1.2 w pstrągowych gospodarstwach rybackich.

RAMY CZASOWE I MIEJSCE SZKOLENIA:

Data:                                  5 luty 2020 r.

Ramy czasowe:                09:00 – 17:00

Miejsce:                             Gdańsk

Szkolenie to skierowane jest do właścicieli, kadry zarządzającej pstrągowymi gospodarstwami rybackimi, a także do osób wdrażających wymagania ASC Freshwater Trout Standard v.1.2. w pstrągowych gospodarstwach rybackich.

Celem szkolenia jest zapoznanie się̨ z wymaganiami ASC Freshwater Trout Standard v. 1.2.. Zainteresowani uczestnicy będą mogli w gronie ekspertów dokonać tak zwanej samooceny w zakresie gotowości gospodarstwa do certyfikacji. To doskonała okazja, aby określić stopień przygotowania się do ewentualnego przyszłego audytu certyfikacyjnego.

Jako jednostka certyfikująca w systemie ASC będziemy również mieli przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu. Omówimy dla Państwa etapy i formalności związane z procesem certyfikacji.

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1100 PLN brutto / osobę (w tym 23% VAT)
Rabaty: przy zgłoszeniu 2 osób – 5%, przy zgłoszeniu 3 i więcej osób – 10%.

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (Pdf)

Wypełniony formularz należy przesłać do 20 stycznia 2020 r. na adres szkolenia@edaconsulting.eu

Zachęcamy Państwa do udziału.

Zobacz także: