Scroll to top

Zapraszamy na szkolenie dotyczące certyfikacji w systemie RDS!

Control Union Poland zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: Certyfikacja RDS i zmiany w nowej wersji standardu (3.0)

RAMY CZASOWE I MIEJSCE SZKOLENIA:

Data:                                  27 luty 2020 r.

Ramy czasowe:                10:00- 15:00

Miejsce:                              Warszawa

Szkolenie w systemie RDS skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli i/lub pracowników farm, ubojni, wylęgarni, zakładów produkcji końcowej oraz handlarzy. W czerwcu ubiegłego roku, organizacja Responsible Down Standard opublikowała nową wersję standardu Responsible Down Standard 3.0. Szkolenie to jest jedyną okazją, aby zapoznać się ze zmianami i nowymi wymogami. Pomoże to w uniknięciu niezgodności podczas audytu okresowego, jak również w bezproblemowym przebiegu audytu firm zamierzających wdrożyć system certyfikacji RDS.

TEMATYKA SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zostaną omówione ogólne wymagania dotyczące certyfikacji według nowej normy, w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania puchu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom w module gospodarstwa, ubojni a także normie w Zakresie Wymaganej Zawartości (CCS). 

>> Pobierz program szkolenia

TRENERZY:

Wieloletni eksperci w sytemie RDS Control Union Poland

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 580 zł netto. W przypadku, gdy w szkoleniu weźmie udział kilku przedstawicieli tej samej firmy każda kolejna osoba otrzyma 20% rabat.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz obiad wraz z poczęstunkiem.

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word)

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (Pdf)

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 14 lutego 2020 r. pocztą lub na adres kkarlowska@controlunion.com

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkich informacji o szkoleniu udziela p. Karolina Karłowska (kkarlowska@controlunion.com). Prosimy Państwa o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

*W przypadku niewystarczającej liczby chętnych – organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i zwrotu całości kosztów zarejestrowanym uczestnikom.

Zobacz także: