Scroll to top

Nowe zasady komunikowania rynkowego i oświadczeń systemu RSPO (RSPO Rules on Market Communications & Claims).

Od 1 września 2015 r. obowiązują odrobinę zmienione zasady informowania i stosowania oznaczeń w systemie certyfikacji RSPO – RSPO Rules on Market Communications & Claims.

RSPO Rules on Market Communications & Claims

Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.rspo.org/resources/supplementary-materials/communications#.

Najważniejsze zmiany, w porównaniu do poprzednio obowiązujących zasad, dotyczą:

  • Zaprzestaje się stosowania oznaczenia organizacji RSPO (logo w formie pomarańczowych liter – nazwy organizacji). W zamian za to można stosować (zgodnie z dalszymi zasadami opisanymi w dokumencie) logo zawierającego wizerunek liści palmy.
  • Nowi członkowie RSPO (od 1.09.2015′) będą automatycznie, wraz z uzyskaniem członkostwa, otrzymywać materiały i licencję do użytkowania oznaczeń RSPO. „Starsi” członkowie muszą indywidualnie (jednorazowo) wystąpić o licencję.
  • Sieci sprzedaży, detaliści i handlowcy będą również mogli otrzymać licencję na użytkowanie znaków handlowych organizacji RSPO na zasadach opisanych w dokumencie.
  • Członkowie organizacji RSPO, posiadający ważne certyfikaty RSPO, mogą stosować oznaczenia produktowe, jeżeli dotyczą one produktów, których przynajmniej 50% zawartości pochodnych oleju palmowego posiada oświadczenie IP, SG, lub MB, a pozostała część zawartości pochodnych oleju palmowego jest objęta certyfikatami Book and Claim (B&C).
  • Zakazane jest stosowanie oświadczeń (opisanych w dokumencie) mogących oczerniać organizację RSPO.

Dla wszystkich obecnych członków organizacji RSPO (członkostwo sprzed 1.09.2015′) przewidziano roczny okres przejściowy na dostosowanie stosownych treści marketingowych do wymogów nowego standardu. Bezpośredni kontakt w sprawie stosowania oświadczeń i komunikacji rynkowej: trademark@rspo.org.

UWAGA!

Wielu posiadaczy certyfikatów RSPO pyta o interpretację zapisu dotyczącego stosowania logo na produktach certyfikowanych z oświadczeniem MB:

Strona 13 dokumentu:

(…) Minimalna zawartość surowca mass balance:

  • 95% lub więcej zawartości pochodnych oleju palmowego musi być certyfikowane z oświadczeniem RSPO MB.

(…).

Zapis ten oznacza, że wolno oznaczyć logiem RPSO partie produkcji, która przynajmniej w 95% jest wyprodukowana w ramach prowadzonego bilansu masy (rachunku bilansowego). Do 5% może się w niej pojawić niemożliwej do uniknięcia domieszki pochodnych niecertyfikowanych.

W praktyce podmioty stosujące system MB w momencie wyprodukowania wyrobów zapewniają iż 100% zawartości jest wyprodukowane zgodnie z systemem MB, wiec taką partię można bez żadnych przeszkód oznaczać logotypem RSPO dla kategorii MB.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close