Scroll to top

Nowe zasady komunikowania rynkowego i oświadczeń systemu RSPO (RSPO Rules on Market Communications & Claims).

Od 1 września 2015 r. obowiązują odrobinę zmienione zasady informowania i stosowania oznaczeń w systemie certyfikacji RSPO – RSPO Rules on Market Communications & Claims.

RSPO Rules on Market Communications & Claims

Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.rspo.org/resources/supplementary-materials/communications#.

Najważniejsze zmiany, w porównaniu do poprzednio obowiązujących zasad, dotyczą:

  • Zaprzestaje się stosowania oznaczenia organizacji RSPO (logo w formie pomarańczowych liter – nazwy organizacji). W zamian za to można stosować (zgodnie z dalszymi zasadami opisanymi w dokumencie) logo zawierającego wizerunek liści palmy.
  • Nowi członkowie RSPO (od 1.09.2015′) będą automatycznie, wraz z uzyskaniem członkostwa, otrzymywać materiały i licencję do użytkowania oznaczeń RSPO. „Starsi” członkowie muszą indywidualnie (jednorazowo) wystąpić o licencję.
  • Sieci sprzedaży, detaliści i handlowcy będą również mogli otrzymać licencję na użytkowanie znaków handlowych organizacji RSPO na zasadach opisanych w dokumencie.
  • Członkowie organizacji RSPO, posiadający ważne certyfikaty RSPO, mogą stosować oznaczenia produktowe, jeżeli dotyczą one produktów, których przynajmniej 50% zawartości pochodnych oleju palmowego posiada oświadczenie IP, SG, lub MB, a pozostała część zawartości pochodnych oleju palmowego jest objęta certyfikatami Book and Claim (B&C).
  • Zakazane jest stosowanie oświadczeń (opisanych w dokumencie) mogących oczerniać organizację RSPO.

Dla wszystkich obecnych członków organizacji RSPO (członkostwo sprzed 1.09.2015′) przewidziano roczny okres przejściowy na dostosowanie stosownych treści marketingowych do wymogów nowego standardu. Bezpośredni kontakt w sprawie stosowania oświadczeń i komunikacji rynkowej: trademark@rspo.org.

UWAGA!

Wielu posiadaczy certyfikatów RSPO pyta o interpretację zapisu dotyczącego stosowania logo na produktach certyfikowanych z oświadczeniem MB:

Strona 13 dokumentu:

(…) Minimalna zawartość surowca mass balance:

  • 95% lub więcej zawartości pochodnych oleju palmowego musi być certyfikowane z oświadczeniem RSPO MB.

(…).

Zapis ten oznacza, że wolno oznaczyć logiem RPSO partie produkcji, która przynajmniej w 95% jest wyprodukowana w ramach prowadzonego bilansu masy (rachunku bilansowego). Do 5% może się w niej pojawić niemożliwej do uniknięcia domieszki pochodnych niecertyfikowanych.

W praktyce podmioty stosujące system MB w momencie wyprodukowania wyrobów zapewniają iż 100% zawartości jest wyprodukowane zgodnie z systemem MB, wiec taką partię można bez żadnych przeszkód oznaczać logotypem RSPO dla kategorii MB.

Zobacz także: