Scroll to top

Zapraszamy na warsztaty pt. Certyfikacja biomasy stałej w systemie ENplus – teoria i praktyka.

Control Union Poland zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w warsztatach:

Certyfikacja biomasy stałej w systemie ENplus – teoria i praktyka.

RAMY CZASOWE I MIEJSCE WARSZTATÓW

Data: 13 maja 2016 r.

Ramy czasowe: godz. 10:00 – 17:00

Miejsce: Mikorzyn (okolice Konina)

ADRESACI WARSZTATÓW

Adresatami warsztatów są przedsiębiorcy – uczestnicy wszystkich etapów produkcji i przetwarzania biomasy stałej na cele energetyczne oraz firmy handlowe, a więc producenci, firmy magazynujące, workujące lub handlujące pelletem.

TEMATYKA WARSZTATÓW

Szkolenie będzie obejmowało informacje dotyczące poszczególnych kroków certyfikacji oraz przygotowania się i gotowości firm do certyfikacji. Omówione zostaną rodzaje wydawanych certyfikatów – w zależności od rodzaju i jakości posiadanego surowca oraz sposoby weryfikacji certyfikowanych produktów wg. kryterium zgodności z uznanymi systemami certyfikacji.

Część szkolenia będzie przeznaczona prezentacji podstawowych urządzeń laboratoryjnych, metod pomiaru i oceny wyników w praktyce oraz obsługę urządzeń w zakresie badań niezbędnych dla certyfikowanego pelletu.

Harmonogram warsztatów

10:00 – 10:05 Powitanie uczestników.
10:05 – 10:20 Certyfikacja biomasy stałej – informacje wstępne.
10:20 – 11:00 Wymogi systemu ENplus dla klas A1,A2
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Certyfikat DINplus, podobieństwa, różnice, co wybierać?
12:00 – 13.30 Lunch
13:30 – 14:00 Systemy weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej (System FSC®, PEFCTM, SBP) oraz obowiązkowa weryfikacja legalności importowanego materiału – wymogi EUTR
14:00 – 14:20 Wytyczne dotyczące biomasy na cele energetyczne – formalne aspekty systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz audytów pochodzenia biomasy w świetle najnowszych przepisów prawnych
14:20 – 15:30 Ćwiczenia laboratoryjne – pokaz podstawowych urządzeń, metod pomiaru i ocena wyników w praktyce produkcji, konfekcjonowania pelletu
17:00 Dyskusja i zakończenie warsztatów.

TRENERZY

Doświadczeni audytorzy systemów ENplus, DINplus, FSC®, PEFC TM Control Union Poland Sp. z o.o. oraz p. Adam Sarnaszek i p. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – konsultanci wiodący firmy specjalizującej się w usługach z zakresu doradztwa i weryfikacji w omawianej tematyce.

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 750 zł netto.

W przypadku, gdy w warsztatach weźmie udział kilku przedstawicieli tej samej firmy każdy z nich otrzyma 10% rabatu. Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz obiad. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

ZGŁOSZENIA

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2016. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres kmakas@controlunion.com . Ilość miejsc jest ograniczona!

DODATKOWE INFORMACJE

Wszystkich informacji o warsztatach udziela Pani Katarzyna Makaś (mail: kmakas@controlunion.com, tel.: 668 599 490). Prosimy o kontakt z p. Katarzyną w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Pobierz: zgłoszenie

* W przypadku niewystarczającej liczby chętnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i zwrotu całości kosztów zarejestrowanym uczestnikom.

Zobacz także: