Scroll to top

Nowy Standard RSPO przyjęty 21 listopada 2014.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami organizacja RSPO opublikowała z początkiem grudnia 2014 roku nowy standard dla certyfikacji firm przetwarzających oleje palmowe i ich pochodne.

Nowy standard będzie obowiązywał podczas wszystkich audytów (zasadniczych i okresowych), wykonywanych po 1 kwietnia 2015 roku.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowa wersja standardu:

 1. Wprowadzenie w systemie SG zasady osiągania 100% zawartości surowca certyfikowanego (nie jak dotychczas 95%) z uwzględnieniem definicji „małych komponentów”.
 2. Wprowadzenie obowiązku dokonywania corocznych przeglądów zarzadzania (przez naczelne kierownictwo) systemu RSPO.
 3. Wprowadzenie wymogu posiadania opisu systemu rozwiazywania skarg zainteresowanych trzecich stron.
 4. Wprowadzenie dwóch systemów dla prowadzenia Bilansu Masowego (system ciągłego lub stałego okresu rozliczeniowego).
 5. Wprowadzenie jasnego wymogu prowadzenia audytów co 12 miesięcy (z uwagi na system e-trace).
 6. Wprowadzenie możliwości grupowej certyfikacji małych firm.
 7. Skrócenie czasu wymaganego dla przechowywania zapisów certyfikacyjnych z 5 do 2 lat.
 8. Wprowadzenie wymogu określenia współczynników wydajności w oparciu o własne parametry procesów. W przemyśle oleochemicznym konieczne odniesienie do specjalnie opracowanych w 2103 roku wytycznych.
 9. Wprowadzenie pojęcia „małych komponentów”, substancji zawierających pochodne olejów palmowych, ale przez fakt ich niewielkiego udziału nie podlegających wymogom certyfikowanego pochodzenia.
 10. Jasne określenie podmiotów uczestniczących w handlu certyfikowanymi produktami olejów palmowych, a nie wymagających uzyskania osobnego certyfikatu RSPO.
 11. Wprowadzono jednocześnie roczny okres na zamknięcie ewentualnych niezgodności, które wskazane podczas audytów po 1 kwietnia 2015 roku nie byłyby niezgodnościami w myśl poprzedniej wersji standardu.

Pobierz nową wersje standardu > >

Więcej informacji >>

Zapraszamy na szkolenie >> więcej informacji już wkrótce.

Zobacz także: