Scroll to top

Polskie tłumaczenie FSC-STD-40-004 V3-1.

Organizacja FSC® udostępniła oczekiwane polskie tłumaczenie nowej wersji standardu FSC-STD-40-004 V3-1. Zaktualizowana wersja normy rozszerzona jest o wymagania związane z prawami pracowniczymi (opartymi o podstawowe Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy), a w życie wjedzie dnia 1 września 2021 roku. Okres przejściowy, w którym posiadacze certyfikatów winni przejść audyt w oparciu o tę wersję potrwa do 31 grudnia 2022 roku (16 miesięcy).

Obecni posiadacze certyfikatów FSC mają czas do końca 2022 roku, by dostosować się do nowych wytycznych i przejść audyt pod kątem obowiązującej wersji standardu FSC-STD-40-004 v3-1.

Główną zmianą do standardu FSC jest wprowadzenie podstawowych wymagań FSC dotyczących praw pracowniczych. Nowe wytyczne obligują posiadaczy certyfikatów FSC do dokonania tzw. samooceny odnośnie spełnienia podstawowych wymagań FSC dotyczących praw pracowniczych

Polskie tłumaczenie FSC-STD-40-004 V3-1 organizacja przygotowała pomocniczo, nadrzędną wersją pozostaje oryginalna, angielska wersja standardu.

Źródło: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/161

 

Zobacz także: