Scroll to top

Rolnictwo regeneracyjne a sektor odzieżowy.

Praktyki rolnictwa regeneracyjnego są istotne nie tylko dla branży spożywczej. Mają również zastosowanie dla sektora tekstylnego, konkretnie dla trzech głównych kategorii produkcji naturalnych materiałów włókienniczych: upraw (bawełna, konopie, len), wypasu (skóra, wełna, alpaka, moher, kaszmir) oraz agroleśnictwa (kauczuk naturalny, syntetyczne włókna celulozowe). 

Rośnie zainteresowanie przemysłu tekstylnego i odzieżowego rolniczymi praktykami regeneratywnymi, fundamentalnymi dla zachowania długotrwałej kondycji sektora. Wpływa na to m. in. ryzyko zakłóceń w produkcji włókien spowodowane zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności. 

Praktyki regeneracyjne mogą odegrać kluczową rolę w pomaganiu rolnikom w opracowywaniu bardziej odpornych systemów, przynosząc korzyści społeczne i środowiskowe (rdzenne praktyki, holistyczne systemy regeneracyjne – mają fundamentalne znaczenie dla ogólnego stanu gleby, bioróżnorodności, dobrostanu zwierząt, dostępności i jakości wody, odporności na ekstremalne warunki i pogodowe i choroby oraz źródła utrzymania społeczności).

Znaczenie rolnictwa regeneracyjnego dla sektora tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego.

  • Rolnictwo regeneracyjne wspiera długoterminowe wysiłki firm odzieżowych i tekstylnych, w celu spełnienia pojawiających się wytycznych branżowych, w tym protokołu gazów cieplarnianych.
  • Pomaga zapewnić zrównoważoną produkcję w niepewnych warunkach, czyniąc rolnictwo regeneracyjne kluczowym elementem ścieżek przystosowania się do zmiany klimatu.
  • Rolnictwo regeneracyjne ma potencjał do przeciwdziałania zagrożeniom przed jakimi stoi branża. Chodzi o zakłócenia w łańcuchach dostaw i tych, spowodowanych zmianami klimatycznymi (wzrost temperatury, zmiana wzorców opadów, ekstremalne zjawiska pogodowe) wpływającymi na produkcję roślin włóknistych (np. bawełny).
  • Systemy rolnictwa regeneracyjnego wytwarzają bardziej odporne, lepsze jakościowo materiały włókniste; mogą stabilizować produktywność nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Organizacja Textile Exchange opublikowała obszerny raport „Analiza Krajobrazowa Rolnictwa Regeneracyjnego”. To pierwsza tego typu analiza skierowana do branży tekstylnej i modowej, zawierająca zestaw narzędzi do zrozumienia, wdrożenia i opisania korzyści płynących z aktywności w tej dziedzinie.

Przeczytaj też: rolnictwo regeneracyjne – Certyfikat regenagri®

Źródło / raport do pobrania: Textile Exchange

Zobacz także: