Scroll to top

Systemy dobrowolne i krajowe systemy certyfikacji ocenione pozytywnie przez KE, jako spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju UE.

Systemy dobrowolne i krajowe systemy certyfikacji UE, poprzez weryfikację spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju, pomagają zapewnić, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy są produkowane w sposób zrównoważony.

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju UE zostały rozszerzone w przekształconej Dyrektywie UE 2018/2001 (RED II), a kraje Unii zobowiązane zostały do transpozycji przepisów do 30 czerwca 2021 r. Tylko nielicznym Państwom udało się na czas stworzyć wymogi prawne dla wdrożenia RED II. Z kolei Komisji Europejskiej nie udało się ukończyć procedur dla uznania systemów dobrowolnych.

W ramach regulacji przejściowej, dobrowolne systemy takie jak SURE czy KZR INiG, które to pomyślnie przeszły ocenę techniczną, pod pewnymi warunkami, przeprowadzają audyty na zgodność z RED II. Pozwala to zachować ciągłość w sektorze biopaliw, mimo iż procesy uznawania systemów dobrowolnych nie zostały ukończone.

3 lutego br., Komitet RED II ds. Zrównoważonego Rozwoju Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy pozytywnie ocenił 13 systemów dobrowolnych, w tym oferowane przez Control Union: SURE, KZR INiG, a także ISCC EU, REDcert. Dodatkowo, wkrótce pod głosowanie poddany zostanie system SBP.

Formalne uznanie i publikacja dobrowolnych systemów i krajowych systemów certyfikacji krajów UE przez Komisję Europejską, w ramach przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, zapowiadane jest na pierwszy kwartał 2022 r.

Źródło: energy.ec.europa.eu

Zobacz także: