Scroll to top

Certyfikacja tekstyliów. Jakie przynosi korzyści?

Wraz z trajektorią klimatyczną świat stoi u progu katastrofalnych zmian, a branża tekstylna to sektor generujący ok. 5% globalnej emisji CO2. Dlatego włączenie założeń zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych stało się koniecznością. 

Pod naciskiem regulatorów (np. Komisja Europejska uznała tekstylia za sektor priorytetowy dla przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu cyrkularnym), opinii publicznej i mediów wprowadzane są nowe standardy w łańcuchach wartości firm. Kluczowym czynnikiem są krótsze i bardziej odpowiedzialne łańcuchy dostaw. Szybko zmienia się też dynamika konsumentów – wzrasta świadomość ekologiczna i etyczna.

Poszczególne segmenty mają gotowość do dokonywania wyborów proklimatycznych. Z kolei marki, na rynku masowym, skutecznie wykorzystują swoją skalę i dostęp do innowacji. Wszystko po to, by tworzyć zrównoważone produkty bardziej przystępnymi. Przedsiębiorstwa czynią coraz więcej starań, aby zakłócić liniowy model ekonomiczny. Ulepszają łańcuchy pochodzenia produktów, a poprzez gospodarowanie cyrkularne redukują emisję odpadów.

Naprzeciw potrzebom świadomych konsumentów i firm chcących osiągać cele w myśl idei zrównoważonego rozwoju wychodzi certyfikacja tekstyliów.

Certyfikacja tekstyliów jest efektem pozytywnej oceny przeprowadzonej przez stronę trzecią, czyli niezależną jednostkę certyfikującą.

Certyfikacja tekstyliów – korzyści dla przedsiębiorców.

  • Transparentność w prezentowaniu całego łańcucha dostaw. – Świadomość proekologiczna i zapotrzebowanie na identyfikowalność – ewoluują. Konsumenci zwracają się w kierunku autentyczności, oczekują stałego podnoszenia standardów etycznych a branża – reaguje! Dzięki przejrzystości procesów, klienci, na bazie informacji o produktach, sposobach ich wytwarzania i dystrybucji – łatwiej mogą podejmować odpowiedzialne wybory. Strategie zrównoważonej mody, przyjaznej ludziom, zdrowiu i naturze powinny być priorytetem.
  • Odpowiedzialność środowiskowa, czyli zmniejszenie wpływu tekstyliów na naturę. Certyfikując się – marki demonstrują, że są ekologicznie odpowiedzialne. Np. w systemach certyfikacji GRS (Global Recycled Standard) GOTS (Global Organic Textile Standard) firma wdraża zarządzanie środowiskowe (monitoring i ograniczenia zużycia energii oraz wody, segregacja odpadów, redukcja emisji dwutlenku węgla, korzystanie z papieru pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł). Weryfikacji podlegają również kryteria chemiczne. Ograniczenie używania środków chemicznych do produkcji przynosi korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa środowiskowego i bezpieczeństwa dla konsumentów.
  • Odpowiedzialność społeczna. Uczestnicy systemów GRS i GOTS gwarantują produkcję w duchu społecznej uczciwości i sprawiedliwości. Zapewniają pracownikom stabilne i dobre warunki pracy oraz godziwe wynagrodzenie. Przestrzegane są tu prawa pracownicze, co jest nie bez znaczenia dla świadomych konsumentów. 
  • Dobrostan zwierząt. W dobrowolnych systemach takich jak RWS (Responsible Wool Standard)RDS (Responsible Down Standard) czy Downpass, kupujący wełnianą czapkę czy kurtkę puchową – mają pewność, że zwierzęta miały zapewnione odpowiednie warunki bytowe (dostęp do świeżej wody, swoboda jedzenia, odpowiednia ilość przestrzeni, holistyczny dobrostan). Certyfikaty poświadczają o kontrolowanym i identyfikowalnym pochodzeniu surowca z etycznie poprawnego źródła. Markom dają pewność, że kupowane i sprzedawane przez nie produkty są zgodne z ich wartościami.
  • Materiały pochodzące z odpowiedzialnych źródeł, recyklingowane – mają dodatkową wartość. Gwarantują klientom narzędzia do podejmowania świadomych decyzji zakupowych. Jednocześnie świadczą o nowoczesnym podejściu do biznesu, gdzie istotne są odpowiedzialne praktyki.
  • Certyfikowane firmy mogą współpracować ze sobą nie przerywając łańcucha kontroli pochodzenia produktu.
  • Zademonstrowanie zaangażowania marki w zrównoważone inicjatywy. Produkty o silnym łańcuchu dowodowym dla certyfikowanych materiałów w łańcuchu dostaw mogą być opatrzone rozpoznawalnym logotypem.
  • Konsumenci poszukują odpowiedzi na pytania: Czy firma ma certyfikat? Gdzie kupić ubrania z certyfikatem? Wpisanie do powszechnie dostępnej bazy certyfikowanych podmiotów, na stronie internetowej właściciela standardu, pozwala na odnalezienie przez konsumentów podejmujących świadome decyzje zakupowe – informacji – czy dana firma jest certyfikowana?

Przeczytaj też: Jak sprawdzić czy firma ma certyfikat GOTS?

Postawa wobec zrównoważonego rozwoju, czyli wprowadzenie i utrzymanie dobrych zmian na skalę globalną, w kontekście branży modowej – doceniana jest przez konsumentów, którym bliskie są proekologiczne postawy. Zrównoważony rozwój to element, który powinien być zawarty w strategii każdej firmy, chcącej wyróżnić się autentycznością i transparentnością, a także zagwarantować swoim klientom najwyższą jakość. Stawia to przed przemysłem tekstylnym nowe wyzwania, jednak wspólne wdrożenie standardów pozwoliłoby rozwijać się całemu sektorowi.

Zobacz także: