Scroll to top

Nowy przewodnik po znakach handlowych dla organizacji nieposiadających certyfikatu FSC®

Pod koniec lutego br. FSC opublikowało Przewodnik po znakach handlowych FSC dla organizacji nieposiadających certyfikatu. Organizacje te to między innymi:

 • podmioty, które sprzedają oznakowane produkty końcowe (np. sklepy);
 • firmy korzystające z certyfikowanych i opatrzonych znakiem FSC produktów w ramach swojej działalności (np. hotele);
 • podmioty wspierające społeczną odpowiedzialność biznesu (np. organizacje pozarządowe);
 • podmioty promujące inwestycje w certyfikowane lasy FSC oraz zachęcające do wspomagania działalności organizacji FSC (np. sponsorzy);
 • firmy sprzedające usługi związane z FSC (np. firmy wdrożeniowe),
 • media oraz podmioty korzystające ze znaków FSC w celach edukacyjnych.

Z przewodnika można korzystać od 1 czerwca 2019 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać. Okres przejściowy wynosi 12 miesięcy i kończy się 31 maja 2020 r.

>> Pobierz: FSC Trademark Use Guide for Promotional Licence Holders_ENGLISH-FINAL

Dokument ten poprzednio publikowany był jako standard FSC-STD-50-002 V1-0 Requirements for promotional use of the FSC trademarks by non-certificate holders.

Różnice pomiędzy poprzednią i świeżo opublikowaną wersją można znaleźć w dokumencie poniżej.

>>Pobierz: Crosswalk FSC-STD-50-002 V1-0 and Guide_2019_FINAL

Zmiany mają na celu ułatwienie sposobów promowania produktów z certyfikatem FSC.

Główne zmiany:

 • wprowadzenie uproszczonej weryfikacji produktów do promocji,
 • wprowadzenie informacji o uprawnieniu do licencji promocyjnej,
 • wprowadzenie wskazówek dotyczące FSC i produktów z oświadczeniami FSC,
 • wprowadzenie możliwości promocyjnych usługom ekosystemowym,
 • wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej jako alternatywy dla przesyłania wszystkich zamierzonych zastosowań znaków towarowych FSC do zatwierdzenia.

Zobacz także: