Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne, publiczne konsultacje społeczne, będące elementem oceny zgodności firmy: IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o. o. Oddział w Wielbarku, ul. Stefana Czarnieckiego 17 A, 12-160 Wielbark, POLAND, z wymogami standardu FSC® CoC, dotyczącego zakupu niecertyfikowanych surowców.

Udział w konsultacjach, dla potencjalnie zainteresowanych stron jest dobrowolny.

Publiczne konsultacje społeczne – ocena zgodności.

Konsultacje są elementem oceny zgodności firmy. Mają one na celu umożliwienie stronom zainteresowanym zapoznanie się z podsumowaniem systemu należytej staranności firmy, obejmującym elementy oceny ryzyka, a także – w sytuacji wystąpienia ryzyka określonego w obszarze zakupowym na podstawie stosownych analiz ryzyka FSC z zastosowanymi przez firmę środkami ograniczającymi ryzyko.

Interesariusze mają prawo zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do stosowności lub efektywności zastosowanych środków ograniczających ryzyko określone przez kryterium 2 Analizy Ryzyka dla Polski.

Control Union Certifications zachęca do zapoznania się z dokumentem będącym w załączniku poniżej.

DDS Summary

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w powyższej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem. Publiczne konsultacje społeczne trwają od od 21 czerwca 2023 do 2 sierpnia 2023.

Zobacz także: