Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne publiczne konsultacje społeczne, wdrożonych przez Swiss KRONO Spółkę z o.o. środków ograniczających ryzyko określone, zdefiniowane na podstawie analiz ryzyka FSC® dla swoich obszarów zakupowych.

Udział w konsultacjach zainteresowanych stron jest dobrowolny.

Konsultacje – element oceny zgodności firmy.

Konsultacje są elementem oceny zgodności firmy, mającej miejsce przy okazji audytu recertyfikującego FSC łańcucha dostaw. Mają na celu umożliwienie stronom zainteresowanym zapoznanie się z podsumowaniem systemu należytej staranności firmy, obejmującym elementy oceny ryzyka oraz, w sytuacji wystąpienia ryzyka określonego w obszarze zakupowym na podstawie stosownych analiz ryzyka FSC, z zastosowanymi przez firmę środkami ograniczającymi ryzyko. Interesariusze mają prawo zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do stosowności bądź efektywności zastosowanych środków ograniczających ryzyko określone w danym obszarze. Control Union Certifications zachęca do zapoznania się z dokumentem będącym w załączniku poniżej.

Pobierz >>> FSCCUSTLTRCOCCW.L01 (09-2) _EN 

Pobierz >>> FSCCUSTLTRCOCCW.L01 (09-2) _PL

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w powyższej sprawie – prosimy o kontakt z naszym biurem. Udostępnimy wówczas publiczne podsumowanie systemu należytej staranności firmy Swiss KRONO Sp. z o.o. stworzonego w celu spełnienia wymogów standardu FSC – STD-40-005 V3.1. Konsultacje trwają do 30.10.2019 r.

Zobacz także: