Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne, publiczne konsultacje społeczne, które są elementem oceny zgodności firmy PPHU Pak-Pol Marta Mizerska z wymogami standardu FSC® CoC, dot. zakupu surowców niecertyfikowanych.

Udział w tych konsultacjach, dla potencjalnie zainteresowanych stron – jest dobrowolny.

Publiczne konsultacje społeczne – ocena zgodności.

Konsultacje społeczne są elementem oceny zgodności firmy i mają na celu umożliwienie zainteresowanym stronom zapoznanie się z podsumowaniem systemu należytej staranności firmy, obejmującym elementy oceny ryzyka oraz w sytuacji wystąpienia ryzyka określonego w obszarze zakupowym na podstawie stosownych analiz ryzyka FSC z zastosowanymi przez firmę środkami ograniczającymi ryzyko. 

Interesariusze mają prawo zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do stosowności bądź efektywności zastosowanych środków ograniczających ryzyko określone poprzez kryterium 2 Analizy Ryzyka dla Polski. 

Control Union Certifications zachęca do zapoznania się z dokumentem będącym w załączniku poniżej.

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w ww. sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem. Publiczne konsultacje społeczne trwają od od 20 stycznia 2022 do 4 marca 2022, czyli przez okres 6 tygodni. 

Zobacz także: