Scroll to top

Cementownie a system handlu emisjami EU ETS.

EU ETS, czyli Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (European Union Emissions Trading System) powstał w 2005 roku. Przy pomocy mechanizmów ekonomicznych (opłata za zanieczyszczanie atmosfery) mobilizuje do ekologicznej transformacji energetyki. 

Aby na potrzeby systemu EU ETS biomasa była uznana za zeroemisyjną – musi ona posiadać status zrównoważenia. By go uzyskać niezbędny jest certyfikat wykazujący zgodność z wymogami Dyrektywy RED II – SURE lub KZR INiG

Branże energochłonne, w tym cementowa, w Unii Europejskiej – są światowymi liderami w dostarczaniu technologii niskowęglowych do gospodarki. Sektor cementowy przeprowadził szereg inwestycji, które pozwoliły na redukcję dwutlenku węgla z produkcji. Jednak poprzez produkcję ciepła na cele technologiczne – zakłady dalej wytwarzają pewnie ilości tego gazu cieplarnianego. 

Wobec potencjału, do 2050 roku – sektor dalej będzie ograniczać emisję całkowitą gazów cieplarnianych. Produkt końcowy jakim jest beton może mieć ogromny wkład w realizację celów w zakresie efektywności energetycznej oraz niskowęglowej gospodarki w obiegu zamkniętym. 

Cementownie a system handlu emisjami EU ETS.

Cementownie spalające biomasę, czyli frakcję biodegradowlaną (odnawialną), które jednocześnie uczestniczą w systemie EU ETS – powinny uzyskać cerytfikat w jednym z systemów dobrowolnych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską (KE). Wówczas frakcja biodegradowalna może być uznana za zeroemisyjną w systemie EU ETS. 

Zapowiadany termin wejścia w życie zaktualizowanego Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2018/2066 dot. m in. stosowania przepisów dot. zerowego wskaźnika emisji ze spalania zrównoważonej biomasy to pierwszy kwartał 2022 roku.

Sektor cementowy zaangażowany jest w długoterminowe programy z zakresu odpowiedzialności społecznej, ekonomicznej oraz środowiskowej. Polityka klimatyczna jest jedną z tych dziedzin, w których przemysł potrzebuje długofalowej stabilności warunków prawnych. Umożliwi to utrzymanie konkurencyjności względem producentów spoza Unii Europejskiej, którzy nie są obciążani kosztami emisji CO2. 

W razie zainteresowania uzyskaniem certyfikatu w systemie SURE lub KZR INiG – zapraszamy do kontaktu!
    Zobacz także: