Scroll to top

Cementownie a system handlu emisjami EU ETS.

EU ETS, czyli Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (European Union Emissions Trading System) powstał w 2005 roku. Przy pomocy mechanizmów ekonomicznych (opłata za zanieczyszczanie atmosfery) mobilizuje do ekologicznej transformacji energetyki. 

Aby na potrzeby systemu EU ETS biomasa była uznana za zeroemisyjną – musi ona posiadać status zrównoważenia. By go uzyskać niezbędny jest certyfikat wykazujący zgodność z wymogami Dyrektywy RED II – SURE lub KZR INiG

Branże energochłonne, w tym cementowa, w Unii Europejskiej – są światowymi liderami w dostarczaniu technologii niskowęglowych do gospodarki. Sektor cementowy przeprowadził szereg inwestycji, które pozwoliły na redukcję dwutlenku węgla z produkcji. Jednak poprzez produkcję ciepła na cele technologiczne – zakłady dalej wytwarzają pewnie ilości tego gazu cieplarnianego. 

Wobec potencjału, do 2050 roku – sektor dalej będzie ograniczać emisję całkowitą gazów cieplarnianych. Produkt końcowy jakim jest beton może mieć ogromny wkład w realizację celów w zakresie efektywności energetycznej oraz niskowęglowej gospodarki w obiegu zamkniętym. 

Cementownie a system handlu emisjami EU ETS.

Cementownie spalające biomasę, czyli frakcję biodegradowlaną (odnawialną), które jednocześnie uczestniczą w systemie EU ETS – powinny uzyskać cerytfikat w jednym z systemów dobrowolnych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską (KE). Wówczas frakcja biodegradowalna może być uznana za zeroemisyjną w systemie EU ETS. 

Zapowiadany termin wejścia w życie zaktualizowanego Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2018/2066 dot. m in. stosowania przepisów dot. zerowego wskaźnika emisji ze spalania zrównoważonej biomasy to pierwszy kwartał 2022 roku.

Sektor cementowy zaangażowany jest w długoterminowe programy z zakresu odpowiedzialności społecznej, ekonomicznej oraz środowiskowej. Polityka klimatyczna jest jedną z tych dziedzin, w których przemysł potrzebuje długofalowej stabilności warunków prawnych. Umożliwi to utrzymanie konkurencyjności względem producentów spoza Unii Europejskiej, którzy nie są obciążani kosztami emisji CO2. 

W razie zainteresowania uzyskaniem certyfikatu w systemie SURE lub KZR INiG – zapraszamy do kontaktu!
    Zobacz także:

    Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close