Scroll to top

Publiczne konsultacje społeczne

Control Union Certifications ogłasza dobrowolne, publiczne konsultacje społeczne, będące elementem oceny zgodności firmy IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział Orla, ul. Koszki 90, 17-106 Orla POLAND z wymogami standardu FSC® CoC, dotyczącego zakupu niecertyfikowanych surowców.

Udział w konsultacjach, dla stron potencjalnie zainteresowanych jest dobrowolny.

Publiczne konsultacje społeczne – ocena zgodności.

Niniejsze konsultacje są elementem oceny zgodności firmy. Mają na celu umożliwienie stronom zainteresowanym zapoznanie się z podsumowaniem systemu należytej staranności firmy, obejmującym elementy oceny ryzyka, a także – w sytuacji wystąpienia ryzyka określonego w obszarze zakupowym na podstawie stosownych analiz ryzyka FSC z zastosowanymi przez firmę środkami ograniczającymi ryzyko.

Interesariusze mają prawo zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do stosowności lub efektywności zastosowanych środków ograniczających ryzyko określone przez kryterium 2 Analizy Ryzyka dla Polski.

Control Union Certifications zachęca do zapoznania się z dokumentem będącym w załączniku poniżej.

DDS Summary

Jeśli chcą Państwo zabrać głos w powyższej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem. Publiczne konsultacje społeczne trwają od od 13 marca 2023 do 24 kwietnia 2023.

Zobacz także: