Scroll to top

LIDL stawia nowe wymagania dla producentów kwiatów i roślin ozdobnych.

Nowe wymagania dla producentów kwiatów i roślin ozdobnych.

Niemiecka sieć handlowa Lidl rozszerza swoje zapotrzebowanie na certyfikowane produkty i stawia nowe wymagania dla producentów kwiatów i roślin ozdobnych. Wkrótce od swoich dostawców kwiatów i roślin ozdobnych detalista będzie wymagał certyfikacji w systemie GLOBALG.A.P. Już od wielu lat certyfikat GLOBAL G.A.P jest standardowym wyborem Lidla dla owoców i warzyw, sprzedawanych w ich europejskich sklepach. Niedawno opublikowano nowe wymagania dotyczące asortymentu ozdobnego sprzedawanego w Niemczech. Tym samym wprowadzono etykietę konsumenta GGN, która ma zostać wdrożona do końca 2019 r.

Wszystkie produkty z tego zakresu certyfikacji będą w pełni identyfikowalne ze źródłem produkcji. Będzie ono widoczne na profilach gospodarstw rolnych, w portalu konsumenckim GLOBALG.A.P – pod adresem www.ggn.org.

Etykieta GGN pokazuje, że kwiat lub roślina ozdobna pochodzi z certyfikowanej, odpowiedzialnie zarządzanej farmy. Pomaga konsumentowi dowiedzieć się więcej o jej pochodzeniu.

Wszystkie produkty ze znakiem GGN pochodzą od rolników, którzy są certyfikowani zgodnie z zasadami standardu GLOBAL G.A.P.

Zakup certyfikowanych kwiatów i roślin ozdobnych zapewni że:

  • konsument będzie wspierać nie tylko duże gospodarstwa rolne w krajach uprzemysłowionych, ale także drobnych rolników w krajach rozwijających się, tym samym poprawiając warunki życia i pracy rolników oraz pracowników;
  • konsument działa w sposób odpowiedzialny, mając przy tym prawo uzyskania dodatkowych informacji od rolników dotyczących kontrolowanych procesów, przejrzystej identyfikowalności produktów, a także rzetelnego zarządzania reklamacjami;
  • produkty z zakresu certyfikacji są kontrolowane co najmniej raz w roku przez niezależne instytuty;
  • rośliny są uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska (poprzez takie działania jak: odpowiedzialne zarządzanie, minimalizacja odpadów, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wydajne gospodarowanie wodą oraz przyjazne dla środowiska stosowanie nawozów i środków ochrony roślin);
  • pracownicy w gospodarstwach rolnych pracują w warunkach poszanowania praw pracy, zapewniającym im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, szkolenia oraz odpowiedni sprzęt;
  • wszyscy dostawcy (również usług) wdrażają wymagania standardu GLOBALG.A.P..

Wymagania dotyczące kwiatów i asortymentu ozdobnego sprzedawanego w Niemczech (w języku niemieckim) można pobrać tutaj.

Zobacz także: