Scroll to top

Z czego robi się ubrania? Certyfikacja w systemie GRS.

Współcześnie materiały tekstylne możemy znaleźć na każdym kroku! Są to ubrania, materiały obiciowe, tkaniny techniczne czy użytkowe. Tak szerokie pole zastosowania tekstyliów wymusza używania wielu komponentów o zróżnicowanych właściwościach. Tkaniny używane w przemyśle włókienniczym możemy podzielić na dwie główne grupy:

  • materiały naturalne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego),
  • materiały sztuczne / syntetyczne (PES, poliamid, poliuretan).

Każdy z nas może zaobserwować, że w przemyśle włókienniczym dużą popularnością cieszy się wykorzystywanie włókien syntetycznych. W roku 2019 stanowiły ok. 52% globalnej produkcji[1]. Przedstawia to poniższy wykres.

standard GRS
Globalna roczna produkcja włókien w 2019 roku1

[1]https://textileexchange.org/2020-preferred-fiber-and-materials-market-report-pfmr-released/

Ta sytuacja wynika przede wszystkim z ich łatwego dostępu oraz ze stosunkowo niskiej ceny. Dlatego, włókna syntetyczne wypierają z przemysłu surowce pochodzenia naturalnego. Ponieważ materiały wytworzone z surowców syntetycznych nie podlegają procesom biodegradowalności, a udział materiałów sztucznych w odpadach stale wzrasta, bardzo istotne jest znalezienie sposobu na danie im drugiego życia jakim jest recykling.

Textile Exchange, chcąc mieć realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, posiada w swojej ofercie standardy potwierdzające wykorzystywanie w produkcji materiału z recyklingu. Standard GRS (Global Recycled Standard) oraz RCS (Recycled Claim Standard) mają zastosowanie nie tylko w przypadku materiałów tekstylnych. Również wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest surowiec pochodzący z recyklingu. Nie ulega wątpliwości, że w dobie rosnącego konsumpcjonizmu – te standardy mogą okazać się dobrą receptą na promowanie ekologicznego wykorzystania odpadów tekstylnych.

Odpady tekstylne w Polsce stanowią 3,9% ogółu odpadów komunalnych. Daje to ok. 2,5 mln ton rocznie[1]. Z tego tytułu widzimy możliwości, jakie niesie ze sobą korzystanie z tego standardu.

Czym jest standard GRS?

Standard GRS (Global Recycled Standard) jest dobrowolnym, międzynarodowym standardem. Określa on wymagania względem włókien pochodzących z recyklingu. Głównym jego celem jest zwiększenie wykorzystania materiałów wtórnych w przemyśle tekstylnym. Dodatkowo, standard GRS zawiera kryteria określające odpowiedzialność środowiskową, socjalną oraz bezpieczeństwo chemiczne prowadzenia procesów produkcyjnych. Bezpieczeństwo spełnienia wszystkich wymagań w produkcie gotowym GRS zapewnia kontrola całego łańcucha produkcji. Oznacza to, że każdy proces jest kontrolowany pod kątem spełnienia wymagań GRS.

standard GRS
Logo GRS

Tekstylia produkowane w ramach tego standardu, muszą zawierać minimum 20% materiału pochodzącego z recyklingu. Możliwość korzystania z oficjalnego logo GRS dostępna jest jednak tylko dla produktów, w których surowiec z recyklingu stanowi 50% składu.

Co daje GRS?

GRS, będąc standardem proekologicznym, w swoim zakresie dużą uwagę skupia na minimalizowaniu negatywnego wpływu produkcji na środowisko. A to poprzez eliminowanie z produkcji niebezpiecznych środków chemicznych oraz promowanie w przemyśle ekologiczne podejście do prowadzenia procesów produkcyjnych.
Wszystkie środki chemiczne, które są wykorzystywane w przemyśle tekstylnym, muszą spełniać bardzo rygorystyczne kryteria. Te mają potwierdzać, że ich użycie jest bezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla korzystających z nich pracowników. Użyte środki chemiczne muszą być np. wolne od substancji, które znajdują się na liście SVHC (Substances of Very High Concern) wchodzącej w skład Rozporządzenia REACH.

Standard GRS promuje, aby w zakładach produkcyjnych prowadzona była odpowiednia polityka środowiskowa, która zapewnia ciągłe dążenie do minimalizowania użycia surowców i mediów. Systematyczne szkolenia pracowników pozwalają z kolei wdrażać proekologiczne rozwiązania na każdym etapie produkcji.

Ponadto, system GRS, dba o poszanowanie praw każdego pracownika, eliminując możliwości występowania takich sytuacji, jak m. in. dyskryminacja, mobbing czy też praca przymusowa. System ten ogranicza również możliwość wykorzystywania niewolniczej pracy dzieci! Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku krajów dalekiego wschodu.

Łańcuch pochodzenia produktu – kluczowe znaczenie.

Najważniejszym elementem tego standardu jest stała kontrola nad przepływem materiału certyfikowanego w całym łańcuchu produkcyjnym. Począwszy od miejsca przetwarzania odpadów, a na gotowym produkcie skończywszy. Pozwala to mieć pewność, że każdy produkt wyprodukowany jest zgodnie z zachowaniem wszystkich wymagań standardu. Kupując produkty oznaczone logo GRS, możemy mieć pewność, że produkty te produkowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego, jak i pracowników. Dodatkowo przyczyniamy się do promowania wykorzystywania surowców pochodzących z recyklingu. Przy konsumpcyjnym podejściu społeczeństwa, z pewnością przyczyni się to do zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu tekstylnego na środowisko naturalne.


[1]https://www.pomaganieprzezubranie.pl/segregacja-tekstyliow-czyli-nie-wszystko-do-wyrzucenia

Zobacz także: