Scroll to top

Certyfikacja produkcji pasz – najlepsze ubezpieczenie hodowcy. Standard GMP+.

Co to jest GMP+? 

GMP+ to holenderska organizacja, która stworzyła standard dotyczący bezpieczeństwa pasz.  Program certyfikacji GMP+ został opracowany w 1992 roku, w odpowiedzi na mniej lub bardziej poważne incydenty z udziałem zanieczyszczeń w materiałach paszowych. Tak GMP plus stał się krajowym standardem. Ponieważ zyskał popularność – szybko rozwinął się on w międzynarodowy (dziś największy na świecie!) system certyfikacji, który jest zarządzany przez GMP+ International, we współpracy z licznymi podmiotami międzynarodowymi.

Skrót GMP oznacza „Good Manufacturing Practices” (Dobre Praktyki Produkcyjne), a znak „+” oznacza włączenie zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP („Hazard Analysis and Critical Control Points”).

Po co wydawany jest standard GMP plus? Dlaczego warto go mieć?

Posiadanie certyfikatu oznacza utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie pasz. Gwarantuje, że transportowane pasze, mieszanki paszowe, premiksy, itp. spełniają określone wymagania dotyczące ich składu (ilościowego i jakościowego), w tym występowania w nich zanieczyszczeń. Reasumując, posiadanie certyfikatu daje możliwość sprzedaży do dużych koncernów paszowych, możliwość świadczenia usług (transport, magazynowanie) dla firm certyfikowanych w GMP+.

System pozwala stworzyć silny łańcuch dostaw, być częścią globalnej wspólnoty, tworzyć pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Dzięki certyfikatowi GMP+ firmy mogą wykazać, że postępują bezpiecznie i odpowiedzialnie.

Co to jest łańcuch pochodzenia produktu?

Jest to możliwość prześledzenia produktu w całym łańcuchu dostaw. Każdy podmiot w łańcuchu dostaw musi być certyfikowany! Zaczynając od pierwszego punktu skupu (rolnik nie musi być certyfikowany, obejmuje go certyfikat skupu). Każdy podmiot świadczący usługi w łańcuchu (transport, przeładunek, magazynowanie, badania laboratoryjne) musi posiadać certyfikat.

Jak wygląda proces certyfikacji w tym systemie? Jak przygotować się do certyfikacji i wreszcie – jak uzyskać certyfikat GMP+?

Aby uzyskać certyfikat GMP+ należy pozytywnie przejść proces certyfikacji. Wcześniej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami, by wdrożyć konkretny standard. W zależności jaki standard, taki dokument:

  • dla GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz;
  • GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych;
  • GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;
  • dla GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;
  • GMP BA10 – Wymogi dla zakupów;
  • dla GMP BA13 – Badania;
  • GMP BA6 – Pozytywne deklaracje.

Należy zapoznać się również z procedurą IDTF https://www.icrt-idtf.com/en/index.php. Na tej stronie są podane informacje, jakie metody czyszczenia, mycia czy dezynfekcji należy wykonywać po każdym transporcie? Każdy produkt ma swój kod.

Samo wdrożenie systemu polega na przedłożeniu wymagań na procesy realizowane w organizacji. Opracowane procedury i instrukcje wymagane standardem sprawdzić można za pomocą list kontrolnych. Na tym etapie można też skorzystać ze wsparcia firmy wdrożeniowej.

Jeżeli system spełnia wymogi i warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pasz – należy zgłosić się do akredytowanej jednostki certyfikującej, która przeprowadzi audyt. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie umowy, umówienie się na audyt certyfikujący – to najważniejsze kroki, jakie trzeba podjąć, by uzyskać certyfikat GMP+. Po pozytywnie zakończonym audycie jest rekomendacja audytora i firma otrzymuje certyfikat.

Certyfikat wydawany jest na 3 lata. Audyt nadzorujący odbywa się co roku. W zależności od rodzaju niezgodności, czas na zamknięcie wynosi od 2 dni do 6 tygodni. Cały proces certyfikacji może trwać od 2 do 10 tygodni.

Jakie są wymagania, które trzeba spełnić, by uzyskać certyfikat GMP+?

Wszystkie wymagania znajdują się w wymienionych wyżej dokumentach standardów i listach kontrolnych. Takie najbardziej podstawowe to opracowanie HACCP, opracowanie procedur i instrukcji do HACCP, odpowiednie oznaczenia dokumentów transakcyjnych (dokument BA6 załącznik 1 o tym mówi jak muszą być oznaczone dokumenty).

Jak sprawdzić, czy firma jest gotowa do certyfikacji?

Firma przed audytem właściwym (przeprowadzanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą), powinna przeprowadzić audyt wewnętrzny. Tzn. skorzystać z listy kontrolnej i po kolei sprawdzać – czy są spełnione wymagania standardu?

Czasem trudno się za to zabrać, dlatego jako jednostka certyfikująca Control Union Poland zaproponować może audyt wstępny. Podczas takiego audytu sprawdzamy wymagania i kończy się on stworzeniem raportu, wykazującym ewentualne braki.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu GMP plus zapraszamy do kontaktu z ekspertami w naszym biurze. Z pewnością odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania!