Scroll to top

ASC – co to jest, co obejmuje, jakie daje korzyści?

Wysokobiałkowe, niskotłuszczowe, zdrowe i bogate w wartości odżywcze. Ryby są niezbędnym składnikiem zbilansowanej diety człowieka! Są także jednym z najwydajniejszych źródeł produkowania pasz wysokiej jakości, pozostawiając mniejszy ślad węglowy i zużywając mniej zasobów niż systemy produkcji zwierzęcej. Tradycyjne połowy nie są w stanie zaspokoić popytu. Szczególnie, że światowe zasoby rybne są ograniczone, a przełowione stada ryb i innych organizmów słabną… Aby nie zagrażać ich przetrwaniu i by rybołówstwo nie popadło w stagnację – rozwiązaniem jest dobrze zarządzana akwakultura. Ma ona zdolność zaspokojenia globalnego popytu na ryby, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na łowiska dzikie, a także minimalizacji negatywnych skutków środowiskowych i społecznych. Odgrywa zatem kluczową rolę!

ASC – co to jest?

ASC (The Aquaculture Stewardship Council) to niezależna organizacja założona w 2010 roku przez WWF (World Wide Fund for Nature) i IDH (Holenderska Inicjatywa Zrównoważonego Handlu) w celu zapewnienia wiodącego na świecie programu certyfikacji i etykietowania dla branży akwakultury. Jest ona w pełni niezależna. Jej misją jest przekształcanie akwakultury w kierunku zrównoważenia środowiskowego i odpowiedzialności społecznej. Standardy ASC opracowano w oparciu o najlepsze praktyki!

Certyfikacja w systemie ASC obejmuje dwa obszary:

 • prowadzenie gospodarstwa rybackiego i sprzedaży jego produktów. Istnieje 11 standardów dla poszczególnych gatunków. Czytaj więcej tutaj: CERTYFIKAT ASC;
 • przetwarzanie i handel organizmami wodnymi dla podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu, magazynowaniu, handlu i dystrybucji produktów pochodzenia rybnego (Chain of Custody Certificate).

Standardy ASC CoC (certyfikacja łańcucha dostaw, a więc przetwarzanie i handel organizmami wodnymi) pomagają firmom oraz organizacjom promować i identyfikować owoce morza i ryby hodowlane, jako wyprodukowane w sposób odpowiedzialny i ekologiczny. Certyfikacja możliwa jest w ramach standardu MSC CoC, gdzie produkty akwakultury traktowane są jako dodatkowy zakres certyfikacji. Proces certyfikacji obejmuje ryby „od farmy do talerza”, zatem daje możliwość “śledzenia” w całym łańcuchu dostaw (identyfikowalność!). 

Standardy odnoszą się do 7 zasad i kryteriów dot. zrównoważonego rozwoju środowiska i odpowiedzialności społecznej. Są to:

 1. zgodność z prawem krajowym i lokalnym;
 2. ochrona środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej;
 3. ochrona zasobów wodnych;
 4. zachowanie różnorodności gatunków i dzikich populacji (np. zapobieganie ucieczkom mogącym stanowić zagrożenie dla dzikich ryb);
 5. odpowiedzialne wykorzystywanie paszy dla zwierząt i innych zasobów;
 6. zdrowie zwierząt (surowe ograniczenia dotyczące stosowania antybiotyków i chemikaliów);
 7. odpowiedzialność społeczna (zakaz pracy dzieci, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, wolność zgromadzeń, stosunki społeczne).

Certyfikat ASC. Jakie daje korzyści?

Otóż jest to certyfikat zrównoważonej hodowli, a więc obejmuje ryby i skorupiaki hodowlane. Jest on komplementarny do wspominaego wyżej certyfikatu MSC, który z kolei dotyczy dzikich ryb i owoców morza. Certyfikat ASC CoC gwarantuje, że każdy dystrybutor, przetwórca i sprzedawca detaliczny posiada skuteczny system identyfikowalności (sprawdzonego pochodzenia). Dla konsumenta zwracającego uwagę na aspekty środowiskowe i społeczne, jako kryteria wyboru produktów – jest to niezwykle istotna informacja. Szczególnie, że więcej niż połowa ryb i owoców morza przeznaczonych do spożycia pochodzi z gospodarstw rybackich! 

Korzyści z posiadania certyfikatu ASC:

 • dla posiadaczy certyfikatu – utrzymanie pozycji rynkowej i możliwość ekspansji, przewaga konkurencyjna, budowanie zaufania wśród konsumentów;
 • dla osób zależnych od hodowli ryb – promowanie odpowiedzialnego zarządzania hodowlą, zachęcanie do wdrażania innowacji w funkcjonowaniu gospodarstw, poprawienie jakości życia hodowców i lokalnych społeczności;
 • z kolei dla konsumentów – łatwiejsze dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Produkty oznaczone logotypem ASC świadczą o ograniczeniu wpływu na środowisko do minimum, zgodnie z zasadami odpowiedzialnej akwakultury, przyjaznej naturze.

Tych z Państwa, którzy chcą uzyskać certyfikat ASC – zapraszamy do kontaktu.
  Zobacz także:

  Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close