Scroll to top

ASC – co to jest, co obejmuje, jakie daje korzyści?

Wysokobiałkowe, niskotłuszczowe, zdrowe i bogate w wartości odżywcze. Ryby są niezbędnym składnikiem zbilansowanej diety człowieka! Są także jednym z najwydajniejszych źródeł produkowania pasz wysokiej jakości, pozostawiając mniejszy ślad węglowy i zużywając mniej zasobów niż systemy produkcji zwierzęcej. Tradycyjne połowy nie są w stanie zaspokoić popytu. Szczególnie, że światowe zasoby rybne są ograniczone, a przełowione stada ryb i innych organizmów słabną… Aby nie zagrażać ich przetrwaniu i by rybołówstwo nie popadło w stagnację – rozwiązaniem jest dobrze zarządzana akwakultura. Ma ona zdolność zaspokojenia globalnego popytu na ryby, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na łowiska dzikie, a także minimalizacji negatywnych skutków środowiskowych i społecznych. Odgrywa zatem kluczową rolę!

ASC – co to jest?

ASC (The Aquaculture Stewardship Council) to niezależna organizacja założona w 2010 roku przez WWF (World Wide Fund for Nature) i IDH (Holenderska Inicjatywa Zrównoważonego Handlu) w celu zapewnienia wiodącego na świecie programu certyfikacji i etykietowania dla branży akwakultury. Jest ona w pełni niezależna. Jej misją jest przekształcanie akwakultury w kierunku zrównoważenia środowiskowego i odpowiedzialności społecznej. Standardy ASC opracowano w oparciu o najlepsze praktyki!

Certyfikacja w systemie ASC obejmuje dwa obszary:

 • prowadzenie gospodarstwa rybackiego i sprzedaży jego produktów. Istnieje 11 standardów dla poszczególnych gatunków. Czytaj więcej tutaj: CERTYFIKAT ASC;
 • przetwarzanie i handel organizmami wodnymi dla podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu, magazynowaniu, handlu i dystrybucji produktów pochodzenia rybnego (Chain of Custody Certificate).

Standardy ASC CoC (certyfikacja łańcucha dostaw, a więc przetwarzanie i handel organizmami wodnymi) pomagają firmom oraz organizacjom promować i identyfikować owoce morza i ryby hodowlane, jako wyprodukowane w sposób odpowiedzialny i ekologiczny. Certyfikacja możliwa jest w ramach standardu MSC CoC, gdzie produkty akwakultury traktowane są jako dodatkowy zakres certyfikacji. Proces certyfikacji obejmuje ryby „od farmy do talerza”, zatem daje możliwość „śledzenia” w całym łańcuchu dostaw (identyfikowalność!). 

Standardy odnoszą się do 7 zasad i kryteriów dot. zrównoważonego rozwoju środowiska i odpowiedzialności społecznej. Są to:

 1. zgodność z prawem krajowym i lokalnym;
 2. ochrona środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej;
 3. ochrona zasobów wodnych;
 4. zachowanie różnorodności gatunków i dzikich populacji (np. zapobieganie ucieczkom mogącym stanowić zagrożenie dla dzikich ryb);
 5. odpowiedzialne wykorzystywanie paszy dla zwierząt i innych zasobów;
 6. zdrowie zwierząt (surowe ograniczenia dotyczące stosowania antybiotyków i chemikaliów);
 7. odpowiedzialność społeczna (zakaz pracy dzieci, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, wolność zgromadzeń, stosunki społeczne).

Certyfikat ASC. Jakie daje korzyści?

Otóż jest to certyfikat zrównoważonej hodowli, a więc obejmuje ryby i skorupiaki hodowlane. Jest on komplementarny do wspominaego wyżej certyfikatu MSC, który z kolei dotyczy dzikich ryb i owoców morza. Certyfikat ASC CoC gwarantuje, że każdy dystrybutor, przetwórca i sprzedawca detaliczny posiada skuteczny system identyfikowalności (sprawdzonego pochodzenia). Dla konsumenta zwracającego uwagę na aspekty środowiskowe i społeczne, jako kryteria wyboru produktów – jest to niezwykle istotna informacja. Szczególnie, że więcej niż połowa ryb i owoców morza przeznaczonych do spożycia pochodzi z gospodarstw rybackich! 

Korzyści z posiadania certyfikatu ASC:

 • dla posiadaczy certyfikatu – utrzymanie pozycji rynkowej i możliwość ekspansji, przewaga konkurencyjna, budowanie zaufania wśród konsumentów;
 • dla osób zależnych od hodowli ryb – promowanie odpowiedzialnego zarządzania hodowlą, zachęcanie do wdrażania innowacji w funkcjonowaniu gospodarstw, poprawienie jakości życia hodowców i lokalnych społeczności;
 • z kolei dla konsumentów – łatwiejsze dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Produkty oznaczone logotypem ASC świadczą o ograniczeniu wpływu na środowisko do minimum, zgodnie z zasadami odpowiedzialnej akwakultury, przyjaznej naturze.

Tych z Państwa, którzy chcą uzyskać certyfikat ASC – zapraszamy do kontaktu.
  Zobacz także: