Scroll to top

Certyfikacja tworzyw sztucznych. Bioplastik, gospodarka obiegu zamkniętego.

Na świecie dominuje gospodarka liniowa i jej niezrównoważone praktyki. Globalne ocieplenie klimatu nie wykazuje oznak spowolnienia. Prognozuje się, że wkrótce miasta i kraje staną w obliczu katastrof zagrażających populacji (załamanie klimatu, niedobór zasobów, zapaść ekologiczna). Punkt krytyczny został przekroczony i działania korygujące nie wystarczą. Konieczna jest całkowita transformacja, a szansą jest przyjęcie inteligentnej strategii cyrkularnej, która jest w stanie wywrzeć rzeczywisty, pozytywny wpływ na planetę. Gospodarka w obiegu zamkniętym może zaspokoić potrzeby społeczne i zapewnić wydajność przy mniejszym nakładzie zasobów naturalnych, ograniczeniu konsumpcji i zmniejszonej emisji CO2. Jej wdrożenie w działalność przedsiębiorstw niewątpliwie wspiera certyfikacja tworzyw sztucznych.

Jesteśmy w samym środku kryzysu tworzyw sztucznych, których produkcja, do 2050 roku – ma wzrosnąć aż 4-krotnie. Przy tym, tylko 9% tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi. Presja rządów (Porozumienie paryskie, Zielony Ład, Dyrektywa RED II) i świadomych konsumentów – determinuje do transformacji w tym zakresie. Firmy muszą udowadniać, że zależy im na zrównoważonym rozwoju. Poprzez recykling, ograniczanie zużycia plastiku, używanie alternatywnych materiałów. Certyfikacja zgodna z zaufaną normą, dotyczącą tworzyw sztucznych – będzie stanowić wielką wartość dla przedsiębiorstw z różnych sektorów. 

Plastic Free

plastic free
Plastic Free

Międzynarodowy program certyfikacji Plastic Free, opracowany przez organizację A Plastic Planet jest pierwszym na świecie standardem akredytującym trzy rodzaje produktów. Są to produkty gotowe do sprzedaży detalicznej, a także opakowania i materiały wolne od plastiku, dla których Control Union jest wyłączną jednostką certyfikującą

Globalny system certyfikacji dotyczący eliminacji plastiku, swoim charakterystycznym, ikonicznym znakiem potwierdza, że produkty lub opakowania są w 100% wolne od tego tworzywa sztucznego! Tym samym wyróżnia wiodących innowatorów na rynku. Ponadto zwiększa widoczność marki, zaufanie do niej i przyciąga świadomych ekologicznie klientów, którzy poważnie podchodzą do kwestii odpowiedzialności za środowisko. Skierowany jest on do rozmaitych sektorów: żywności i napojów, mody, opakowań, artykułów gospodarstwa domowego. 

ISCC Plus

ISCC Plus
ISCC Plus

Opracowany przez ISCC, w 2013 roku, system – ewoluował! W odpowiedzi na zapotrzebowanie sektorów powstał program certyfikacji będący rozszerzeniem do kultowego ISCC. ISCC Plus to międzynarodowy program certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców pochodzenia biologicznego. W tym: biomasy rolniczej i leśnej, a także tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Koncentruje się na sektorach odnawialnych źródeł energii, żywności i biopaliw poza UE. Ma na celu stworzenie gospodarki o zamkniętym obiegu tworzyw sztucznych.

System oparty jest na kultowym, zaufanym standardzie i korzysta z niego ponad 4 000 certyfikowanych firm na świecie. W związku z tym stanowi on świetną podstawę do dobrowolnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju firm w całym łańcuchu dostaw, a także do weryfikacji – czy firmy spełniają normy środowiskowe i społeczne.

Certyfikowane firmy pomagają chronić lasy, tereny podmokłe, torfowiska i obszary trawiaste o kluczowej bioróżnorodności. Certyfikat ISCC Plus pomaga zmniejszyć wpływ tworzyw sztucznych na to środowisko. A to za sprawą stosowania wiarygodnych, identyfikowalnych, „zrównoważonych” materiałów, będących alternatywą dla tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych.

RPM

certyfikat rpm
RPM – Responsible Plastic Management

Opracowany przez organizację non-profit Responsible Plastic Management to nowy (z 2019 r.), globalny system certyfikacji – wspierający firmy w wysiłkach dążenia do cyrkularnego gospodarowania tworzywami sztucznymi. Ma on na celu ograniczenie używania ich w organizacjach i przejście na modele, w których to materiały i produkty z tworzyw sztucznych są przeznaczone do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Program „Odpowiedzialne Zarządzanie Tworzywami Sztucznymi” skierowany jest do przedsiębiorstw wszystkich sektorów i o różnej wielkości. Jest pragmatyczny, ponieważ koncentruje się na procesach i systemach. Tutaj plastik (jeśli nie ma dla niego alternatywy) jest monitorowany i zarządzany w odpowiedzialny sposób.

Jak uzyskać certyfikat RPM? Jakie są korzyści?

W swoim podejściu RPM wykorzystuje zasady i standardy oparte na systemach i pomiary. Klasyfikując firmy, jako użytkowników tworzyw sztucznych o niskim, umiarkowanym lub wysokim poziomie – 5-etapowy proces skupia się na ciągłym doskonaleniu:

 1. Polityka w zakresie tworzyw sztucznych — zobowiązanie do redukcji tworzyw sztucznych;
 2. Rejestr tworzyw sztucznych – wejścia i wyjścia bilansu masy materiałów;
 3. Plan działań redukcyjnych – diagnoza i ustalenie realistycznych celów;
 4. Rekordy redukcji — śledzenie wydajności i zaangażowania;
 5. Zobowiązanie do doskonalenia – cykl ciągłego doskonalenia.

Firmy mogą nie tylko podejmować pozytywne działania na rzecz zmniejszenia niekorzystnego wpływu stosowania tworzyw sztucznych na środowisko, ale i czynić to w sposób wymierny i weryfikowalny. Certyfikacja tworzyw sztucznych to doskonałe narzędzie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

GRS i RCS

standard GRS
GRS

Właścicielem obu standardów jest organizacja Textile Exchange.

Zarówno Global Recycled Standard (GRS), jak i Recycled Claim Standard (RCS) mają szerokie zastosowanie w przemyśle tekstylnym. Te wiodące programy tekstylne są jednak na tyle uniwersalne, że wykorzystuje się je również w przemyśle technicznym, motoryzacyjnym i opakowaniowym. A opierają się o łańcuch kontroli pochodzenia produktu. Tutaj weryfikuje się i śledzi surowce pochodzące z recyklingu w łańcuchach dostaw, a na każdym etapie spełniane muszą być wymogi standardów.

Certyfikat RCS - certyfikacja tworzyw sztucznych
RCS

Zatem podstawowym celem jest weryfikacja wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produktach oraz zapewnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Certyfikacja na zgodność z tymi systemami gwarantuje zachowanie tożsamości materiału pochodzącego z recyklingu – w całym łańcuchu dostaw. Ponadto standard GRS (w przeciwieństwie do RCS) obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne, a także kryteria dotyczące zastosowania środków chemicznych.

 • RCS 100% gwarantuje, że produkt zawiera 95-100% włókien pochodzących z recyklingu (bez żadnych niecertyfikowanych materiałów tego samego typu);
 • RCS BLENDED gwarantuje, że produkt zawiera 5-94% materiału pochodzącego z recyklingu (bez innych ograniczeń co do pozostałej zawartości);
 • GRS gwarantuje, że produkt zawiera co najmniej 20% materiału z recyklingu (bez żadnych innych ograniczeń co do pozostałej zawartości). 50% to minimalna zawartość do oznakowania etykietą.

Certyfikacja tworzyw sztucznych – na czym polega proces certyfikacji?

Choć procesy certyfikacji mogą się różnić, to jednak opierają się o podobne procedury.

 • Skontaktuj się z jednostką certyfikującą, skompletuj dokumentację, wypełnij formularz zgłoszeniowy,
 • Jednostka certyfikująca przygotuje ofertę, następny krok to podpisanie umowy,
 • Przeprowadzenie audytu; po spełnieniu wymogów danego standardu – wydanie certyfikatu,
 • Uzyskanie możliwości, po uprzednim zatwierdzeniu, korzystania z logotypów/grafik do użycia na produktach, opakowaniach, materiałach marketingowych.

Zapraszamy do kontaktu! Z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.
  Zobacz także: