Scroll to top

Certyfikacja tworzyw sztucznych. Bioplastik, gospodarka obiegu zamkniętego.

Na świecie dominuje gospodarka liniowa i jej niezrównoważone praktyki. Globalne ocieplenie klimatu nie wykazuje oznak spowolnienia. Prognozuje się, że wkrótce miasta i kraje staną w obliczu katastrof zagrażających populacji (załamanie klimatu, niedobór zasobów, zapaść ekologiczna). Punkt krytyczny został przekroczony i działania korygujące nie wystarczą. Konieczna jest całkowita transformacja, a szansą jest przyjęcie inteligentnej strategii cyrkularnej, która jest w stanie wywrzeć rzeczywisty, pozytywny wpływ na planetę. Gospodarka w obiegu zamkniętym może zaspokoić potrzeby społeczne i zapewnić wydajność przy mniejszym nakładzie zasobów naturalnych, ograniczeniu konsumpcji i zmniejszonej emisji CO2. Jej wdrożenie w działalność przedsiębiorstw niewątpliwie wspiera certyfikacja tworzyw sztucznych.

Jesteśmy w samym środku kryzysu tworzyw sztucznych, których produkcja, do 2050 roku – ma wzrosnąć aż 4-krotnie. Przy tym, tylko 9% tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi. Presja rządów (Porozumienie paryskie, Zielony Ład, Dyrektywa RED II) i świadomych konsumentów – determinuje do transformacji w tym zakresie. Firmy muszą udowadniać, że zależy im na zrównoważonym rozwoju. Poprzez recykling, ograniczanie zużycia plastiku, używanie alternatywnych materiałów. Certyfikacja zgodna z zaufaną normą, dotyczącą tworzyw sztucznych – będzie stanowić wielką wartość dla przedsiębiorstw z różnych sektorów. 

Plastic Free

plastic free
Plastic Free

Międzynarodowy program certyfikacji Plastic Free, opracowany przez organizację A Plastic Planet jest pierwszym na świecie standardem akredytującym trzy rodzaje produktów. Są to produkty gotowe do sprzedaży detalicznej, a także opakowania i materiały wolne od plastiku, dla których Control Union jest wyłączną jednostką certyfikującą

Globalny system certyfikacji dotyczący eliminacji plastiku, swoim charakterystycznym, ikonicznym znakiem potwierdza, że produkty lub opakowania są w 100% wolne od tego tworzywa sztucznego! Tym samym wyróżnia wiodących innowatorów na rynku. Ponadto zwiększa widoczność marki, zaufanie do niej i przyciąga świadomych ekologicznie klientów, którzy poważnie podchodzą do kwestii odpowiedzialności za środowisko. Skierowany jest on do rozmaitych sektorów: żywności i napojów, mody, opakowań, artykułów gospodarstwa domowego. 

ISCC Plus

ISCC Plus
ISCC Plus

Opracowany przez ISCC, w 2013 roku, system – ewoluował! W odpowiedzi na zapotrzebowanie sektorów powstał program certyfikacji będący rozszerzeniem do kultowego ISCC. ISCC Plus to międzynarodowy program certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców pochodzenia biologicznego. W tym: biomasy rolniczej i leśnej, a także tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Koncentruje się na sektorach odnawialnych źródeł energii, żywności i biopaliw poza UE. Ma na celu stworzenie gospodarki o zamkniętym obiegu tworzyw sztucznych.

System oparty jest na kultowym, zaufanym standardzie i korzysta z niego ponad 4 000 certyfikowanych firm na świecie. W związku z tym stanowi on świetną podstawę do dobrowolnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju firm w całym łańcuchu dostaw, a także do weryfikacji – czy firmy spełniają normy środowiskowe i społeczne.

Certyfikowane firmy pomagają chronić lasy, tereny podmokłe, torfowiska i obszary trawiaste o kluczowej bioróżnorodności. Certyfikat ISCC Plus pomaga zmniejszyć wpływ tworzyw sztucznych na to środowisko. A to za sprawą stosowania wiarygodnych, identyfikowalnych, “zrównoważonych” materiałów, będących alternatywą dla tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych.

RPM

certyfikat rpm
RPM – Responsible Plastic Management

Opracowany przez organizację non-profit Responsible Plastic Management to nowy (z 2019 r.), globalny system certyfikacji – wspierający firmy w wysiłkach dążenia do cyrkularnego gospodarowania tworzywami sztucznymi. Ma on na celu ograniczenie używania ich w organizacjach i przejście na modele, w których to materiały i produkty z tworzyw sztucznych są przeznaczone do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Program “Odpowiedzialne Zarządzanie Tworzywami Sztucznymi” skierowany jest do przedsiębiorstw wszystkich sektorów i o różnej wielkości. Jest pragmatyczny, ponieważ koncentruje się na procesach i systemach. Tutaj plastik (jeśli nie ma dla niego alternatywy) jest monitorowany i zarządzany w odpowiedzialny sposób.

Jak uzyskać certyfikat RPM? Jakie są korzyści?

W swoim podejściu RPM wykorzystuje zasady i standardy oparte na systemach i pomiary. Klasyfikując firmy, jako użytkowników tworzyw sztucznych o niskim, umiarkowanym lub wysokim poziomie – 5-etapowy proces skupia się na ciągłym doskonaleniu:

 1. Polityka w zakresie tworzyw sztucznych — zobowiązanie do redukcji tworzyw sztucznych;
 2. Rejestr tworzyw sztucznych – wejścia i wyjścia bilansu masy materiałów;
 3. Plan działań redukcyjnych – diagnoza i ustalenie realistycznych celów;
 4. Rekordy redukcji — śledzenie wydajności i zaangażowania;
 5. Zobowiązanie do doskonalenia – cykl ciągłego doskonalenia.

Firmy mogą nie tylko podejmować pozytywne działania na rzecz zmniejszenia niekorzystnego wpływu stosowania tworzyw sztucznych na środowisko, ale i czynić to w sposób wymierny i weryfikowalny. Certyfikacja tworzyw sztucznych to doskonałe narzędzie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

GRS i RCS

standard GRS
GRS

Właścicielem obu standardów jest organizacja Textile Exchange.

Zarówno Global Recycled Standard (GRS), jak i Recycled Claim Standard (RCS) mają szerokie zastosowanie w przemyśle tekstylnym. Te wiodące programy tekstylne są jednak na tyle uniwersalne, że wykorzystuje się je również w przemyśle technicznym, motoryzacyjnym i opakowaniowym. A opierają się o łańcuch kontroli pochodzenia produktu. Tutaj weryfikuje się i śledzi surowce pochodzące z recyklingu w łańcuchach dostaw, a na każdym etapie spełniane muszą być wymogi standardów.

Certyfikat RCS - certyfikacja tworzyw sztucznych
RCS

Zatem podstawowym celem jest weryfikacja wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produktach oraz zapewnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Certyfikacja na zgodność z tymi systemami gwarantuje zachowanie tożsamości materiału pochodzącego z recyklingu – w całym łańcuchu dostaw. Ponadto standard GRS (w przeciwieństwie do RCS) obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne, a także kryteria dotyczące zastosowania środków chemicznych.

 • RCS 100% gwarantuje, że produkt zawiera 95-100% włókien pochodzących z recyklingu (bez żadnych niecertyfikowanych materiałów tego samego typu);
 • RCS BLENDED gwarantuje, że produkt zawiera 5-94% materiału pochodzącego z recyklingu (bez innych ograniczeń co do pozostałej zawartości);
 • GRS gwarantuje, że produkt zawiera co najmniej 20% materiału z recyklingu (bez żadnych innych ograniczeń co do pozostałej zawartości). 50% to minimalna zawartość do oznakowania etykietą.

Certyfikacja tworzyw sztucznych – na czym polega proces certyfikacji?

Choć procesy certyfikacji mogą się różnić, to jednak opierają się o podobne procedury.

 • Skontaktuj się z jednostką certyfikującą, skompletuj dokumentację, wypełnij formularz zgłoszeniowy,
 • Jednostka certyfikująca przygotuje ofertę, następny krok to podpisanie umowy,
 • Przeprowadzenie audytu; po spełnieniu wymogów danego standardu – wydanie certyfikatu,
 • Uzyskanie możliwości, po uprzednim zatwierdzeniu, korzystania z logotypów/grafik do użycia na produktach, opakowaniach, materiałach marketingowych.

Zapraszamy do kontaktu! Z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.
  Zobacz także:

  Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close